I Nørreåen

Tirsdag den 14. maj 2019.190514 northriver pike fly

Flere af dagens gedder havde tydlige tegn på hektisk aktivitet i forbindelse med den netop overståede gydning.  

Nørreåen: Fra Ålum til Fladbro

Så skulle det være!

Har længe tænkt på at prøve Nørreåen der løber fra Viborg mod Randers. Søsatte ved Ålum vel omkring 6 -7 kilometer opstrøms Fladbro og driftede med den svage strøm. 

Efter få meter stikker en ræv sit hoved op mellem sivene - en pontonbåd og en geddefluefisker er ikke vanligt på disse kanter!

Selv om vandstanden er ekstrem lav i det brede åløb, står der flere steder klar vand på engene. Når man sidder i pontonbåden er forklaringen logisk. Engene ligger flere steder lavere end åløbet der er "rammet ind" af en vold of opgravet materialer fra tidlige uddybninger. Når samtidig stort set alle grøfter er tilvokset, er der en god forklaring på problemerne med vandafledningen. 

Modsat Gudenåen er Nørreåevandet uklart. Vandremuslingen har vist ikke indfundet sig her endnu.... Hvis og når det sker, vil vandet blive klart (muslingen æder algerne). Grøden vil få mere lys og med masser af næringsstoffer er der dømt vækst og stigende vand!

Målte vanddybden til mellem 1,7  - 2,5 meter flere steder. 

Det blev til en håndfuld gedder, hvilken er tilfredsstillende.

Ellers vil jeg se tilbage på dagen og de mange naturloplevelser i den brede ådal med glæde.

 

190514 northriver aalum

Søsatte ved Ålum broen og drev med en rolige strøm mod Fladbro.190514 northriver fladbro otter 

Mødte denne nysgerrige odder der åbenbart ikke syntes at min Anderson Mosqeeto var skræmmende.190514 northriver spring

Nørreådalen er bred og det kan være vanskeligt at komme til åen.190514 northriver fladbro forrest

Med kun tre meters fald fra Viborg til udløbet i Gudenåen ved Fladbro er der ikke meget fart på båden.190514 northriver fladbro bridge

Den ikoniske bro opstrøms Fladbro.

VALGKAMP: LÆS MALTE LARSENS (S) MENINGER OM GUDENÅEN OG HAVBRUG: Malte vil naturen!