Weedless i grøden!

Tirsdag den 16. juni 2020.200616 tange weedless

Fik testet den specielt designede V10 Weedless propel fra Torqueedo og oplevede på trods af massiv mængde vandplanter ikke problemer. 

Tange Sø

Kom lidt sent af sted på den meget varme dag. Gedderne var tydeligvis gået til siesta, og på trods af vi fristede med vores lækre fluer, blev det ikke til gedde nap på dagens tur.

Sejlede i stedet på opdagelse og bl.a. op i den øvre del af den opstemmede Gudenå, der vores strømmen i åen sænkes og hvor åen breder sig ud som en sø.

Vandstanden

Netop i det område planlægger Silkeborg Kommune at opgrave lidt sand i det håb, at vandstanden opstrøms mod Silkeborg derved sænkes. Det er ikke en billig løsning, som på nuværende tidspunkt er estimeret til at koste omkring 5 millioner kroner. Viser det sig, at der er miljøfarlige stoffer blandet sammen med sandet, bliver det endnu dyrere, da sandet så skal sendes til rensning/deponering. 

Desværre kommer de mange gode penge som skatteborgerne i Silkeborg kommer til at betale, næppe til at sænke vandstanden mærkbart opstrøms mod Silkeborg. For det er nemlig ikke sandet der medføre den store opbremsning af af afstrømningen.

Grøde

Den invasive vandremusling, der i årtier her ædt løs af de alger, der før var kendetegnet for det stillestående vand i den opstemmede Gudenå har effektivt ændret forholdende. Vandet er i modsætning til tidligere nu så klart at man de flste steder tydligt kan se den gamle åbund. Lys og næringsstoffer er noget vandplanterne kan li og der er i området ekstrem god gang i væksten. 

Vil forudse, at såfremt politikerne ikke vælger den eneste rigtige løsning, så vil vil det i de kommende år blive nødvendigt med flere årlige grødeskæringer i Tange Sø. Så bliver for alvor dyrt! 

Den rigtige løsning

Der er fra politikerne fokus på grøde og sandbanker, men ikke på den helt store spærring, nemlig den 10 meter høje mur, der ved Tange spærre for Gudenåen og omdanner den ellers hurtigt strømmende og selvrensende Gudenå, til et stillestående vandbassin, nu med masser af vandplanter af forskellig slags.

200616 tange Peter olesen

Peter Olesen fisker i det åbne vand omkring Ans Broen.

200616 tange weed

Grøde opstrøms fra Gudenåen samler sig omkring den bundfaste grøde i den øvre del af den opstemmede Gudenå. Det si'r sig selv at det giver problemer for sejladsen og bremser vandgennenstrømningen. 

200616 tange aakander

Åkanderne vokser hurtigt og kan skyde en stængel på flere meter på kort tid