Efterår i Gudenåen

Fredag den 4. september 2020.200904 gedenaa Randers byen

Vandstanden i Gudenåen ved Randers og flere kilometer opstrøms, følger vandstanden i Kattegat og fjorden. Dybeste områder i åen er 2,5 til 3 meter. 

Gudenåen ved Randers.

Stigende vand

Besøgte for første gang siden juni Gudenåen ved Randers. Søsatte ved Naturcenteret og roede, sammen med det stigende vand, opstrøms. 

Fik hilst på et par kajakroere og et hold fra Randers roklub, der også havde god fart opstrøms i den smukke klassiske 4 med styrmand. 

Netop som jeg blev overhalet af roerne, satte en odder kursen over åen. Det var gangske få meter opstrøms Naturcenteret, at den normalt meget sky odder vovede at krydse åen. 

Kortere dage og mindre sollys har fået grøden til at synke mod bunden og forrådnelsen. Milliarder af bakterier, der sidder på stængler og blade har siden væksten startede i det tidlige forår, renset vandet. Sidste opgave for bakterierne inden vinteren, bliver at nedbryge det organiske materiale.

Netop grøden har sat gang i en politisk debat, hvor nogle politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti ønsker mere grødeskæring og en opgravning af Gudenåen. 

Modsat syntes jeg, at der skulle sættes mere ind på at begrænse grøden ved at mindske udledningen af næringsstoffer fra især landbruget, men også fra renseanlæg. Også opvarmningen af vandet i den store og lavvandede Tange Sø, sætter yderligere gang i grødevæksten i den nedre del af Gudenåen. Også på den baggrund, bør søen tømmes og åen igen løbe frit!

Sløve gedder

Prøvede forskellige fluer. En lys, en mørk og en flashflue. Flashfluen leverede. Fik i løbet af formiddagen 3 lidt slanke gedder der alle blev genudsat.

Tjekkede med Go Pro'en livet under vandet og som det fremgår af videoen, er der i åen masser af småfisk til sultne rovfisk. 

200904 gedenaa Randers Henrik leth

En af dagens tre gedder. En slank fisk der tydeligvis ikke har vækstet i det sommervarme Gudenå vand.  

200904 gedenaa Randers vorup enge

En af passagerne ind til Engsøen ved Vorup. Mange mener, at engsøerne er årsagen til at havørredbestanden i Gudenåen er gået tilbage efter etableringen af de lavvandede engsøer. Efter min mening findes problemet længere ude mod Kattegat. Nemlig skarv, sæler og garn. Snart får vi resultatet af smoltundersøgelsen, og så må vi se hvem der har ret! 

200904 gedenaa Randers forfald

 I september falder grøden og forrådnelsen sætter ind!

200904 gedenaa Randers aakander

Dværg åkander i Gudenåen.