Morgentåge

 Tirsdag den 16. september 2020.200915 bredningen geddefluer

Prøvede på dagens tur lidt forskellige fluer uden at det gjorde indtryk på gedderne.

Randers Fjord, Bredningen 

Fluelinen

Mellem kommunalpolitiske møder om budget, ældre pleje, beskæftigelsen og vores natur og miljø, blev det tid til nogle timers i Bredningen.

Søsatte som vanligt fra rampen i Dronningborg Lystbådehavn.

Det var mildt. Vandstanden på det højeste og snart faldende... Og så var det tåget og vindstille, som vi kender det i september.

Solen prøvede at brænde sig i gennem disen, men først omkring middag, da jeg pakkede sammen for at nå hjem og til et møde med de ansatte på vores plejecenter Nyvang. 

Som forberedelse til Blekinge turen i oktober, havde jeg modificeret en flueline med synkende spids.

For bedre at kunne håndtere geddefluerne, havde jeg skåret 75 centimeter af spidsen og derved ændret taperingen og klumpen, så fluelinen bedre kan overføre fart og kraft til forfanget og den lidt større flue. 

Kunne med det samme mærke at jeg havde ramt rigtigt at det var en fornøjelse at kaste fluerne ind mod sivkanten. Den WF line jeg vandt i en lodtrækningen ved en fluebindingskonkurrence har fået nyt liv og jeg har sparet udgiften til en ny geddeline. 

Fiskeriet

Om det er den høje vandstand og dermed den lidt øget salt koncentration der havde sløvet gedderne, ved jeg ikke? Men saltvand er der der kommet i det brakke område, hvilken også bekræftes af, at der i sidste uge blev fanget torsk i havneområdet. Torsk der er ført med en saltvandslomme ind i den ellers meget ferske eller brakke inderfjord og havn er set før, men det er en sjældenhed ikke mindst pga. den katastrofalt lille torskebestand. 

Så et par gedder i det klare vand, men havde ikke nogen efter fluen. Oplevede også lidt panik blandt nogle stimer småfisk langs sivene. Det så ud som om det blev jagtet af aborre. 

200915 bredningen morgendis

Diset giver en god stemning i Bredningen. 

 200915 bredningen boatramp

Som det fremgår står vandet højt. Mens jeg var ude faldt vandstanden med omkring 30 centimeter.