Vintertur

Fredag den 8. januar 2021.210108 Gudenaa kaare gedde

Kåre Schmidt Ettrup lander sin første Gudenågedde fra sin nyerhvervede Anderson Mosqeeto i god stll. Krogen blev frigjort uden at gedden blev løftet  løftet mere fri af vandet end som på billedet. 

Gudenåen: Selv om temperaturen lå lige omkring frysepunktet, blev det en god tur!

Gudenåen 

Flydende på Gudenåen

Mine mange års erfaring med sejlads og fiskeri fra pontonbåd stiller jeg gerne til rådighed. 

Efter flere tilløb lykkes det endeligt, at få kalenderen til at passe og komme på tur sammen med Kåre Schmidt Ettrup, der i dagligdagen er travlt beskæftiget som læge på kræftafdelingen i Aalborg Sygehus.

Kåre ville gerne have nogle tips omkring opsætningen og brugen af pontonbåden og som altid er jeg klar til en fisketur og til at vidergive de ideer og tips jeg siden 1992 har erhevervet mig som pontonbådsfisker.

Søsatte ved Stevnstrup og driftede mod Randers. VI skulle fiske og drifte med strømmen ned mod Randers og gå i land ved Randers Naturcenter.

Efter søsætningen kunne jeg se at Kåre, der tidligere har fisket fra flydering, hurtigt blev fortrolig med brugen af svømme fødderne. Strømmen var rask og i god fart gik turen de ca 7 kilometer ned mod Randers.

Vinden var svag så temperaturen der lige omkring frysepunktet, var ikke noget problem. Is i fluestængerne øjer blev vi heller ikke generet. 

Fru Odder og gedden

På trods af der er en del trafik både på vandet og på land, møder jeg ofte odderen på turen. I dag kom hun svømmende om mod os mens vi havde parkeret bådene langs sivkanten for at spise frokost og nyde en varm kop kaffe. Godt 30 meter fra os dykkede det ellers sky dyr for kort after at dukke op på en af sandbankerne. Fik Iphonen i videomode og fik et kort klip med det prægtige dyr.

Kraftig strøm er ikke det bredste når det gælder gedderne. Bedste fiskeri er typisk når tidevandet vender og får vandtstanden i åen til at stige. Vandet "vendte" først ved et tiden og da var vi næsten nede ved Naturcenteret. Skal lige bemærke at tidevandet, altså vandstanden i Kattegat og Randers Fjord har indflydelse på vandstanden i 7-8 kilometer oppe i Gudenåen og Nørreåen.

 Gedder blev dog fristet af vores fluer og Kåre fik "hilst" på en nydelig geddedame. 

Jeg havde også en enkelt mindre inde til "håndtryk". Derudover havde vi begge et par stykker der ikke blev hængende på krogen. 

210108 Gudenaa vinter stevnstrup

 

210108 Gudenaa vinter