Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Gylle og garn!

Tirsdag den 20. april 2021.210420 bornholm garn

Det lange garn stod fleres steder under hundrede meter fra stranden. Selvfølgelig satte fluen sig fast i garnet.

Tanker om turister, fisk og nogle få der ødelægger den ellers gode oplevelse!

Bornholm har mange ting at byde på, også uden for den traditionelle sommer højsæson. 

For lystfiskere som os, er det havørreden der trækker. Det gælder også for de fleste stangfiskere vi mødte. Hovedparten vi snakkede med var bosat i københavnsområdet og typisk bliver det til en forlænget weekend eller en god uge. Sammen med tusindevis af andre lystfiskere bidrager vi til øens økonomi med leje af hus og indkøb af dagligvare og grej. Tydeligvis er vi velkomne blandt de handlende og de fleste fastboende borgere. 

Når vi fisker passer vi godt på ørrederne. Det samme gør øens aktive sportsfiskere, der blandt arbejde med at forbedre ørredernes gyde- og opvæksmuligheder. Langt de fleste af de ørreder vi fanger bliver nænsom fightet og genudsat.

Alt kunne væres så godt, eller rettere burde være godt hvis ikke det var for nogle få, der for at tjene lidt sorte penge skider på alle regler og god moral.

Garn langs revet!

Få ødelægger det for de mange...

Forleden sejlede vi ind i garn sat tæt på Sose. Det var et relativt kort, men umærket garn.

På dagens tur så vi imidlertid hvorledes dumhed og grådighed blev udlevet i fuld flor da en mand fra sin jolle satte sit mere end et 1 kilometer langt ørredgarn på pangs med kysten. Udåden fandt sted omkring kl. 15:00 og jeg anmelder selvfølgelig hændelsen øjeblikkeligt til fiskerikontrollen. 

Garnsætning efter den sårbare ørredbestand, fremmer ikke fiskelysten og ej heller ikke lysten til igen at besøge den ellers dejlige klippeø. Snakkede med andre lystfiskere der havde det på samme måde. 

Gylle

Vores hus har en god beliggenhed og vi burde kunne nyde morgenkaffen eller stille pilsner på terassen. Denne fornøjelse er dog udelukket på grund af stanken af gylle. Faktisk er det så slemt at det sviger i øjne og næsebor... 

Tydeligvis har de bornholmske svineavlere taget godt mod tilskuddet til at opføre nye svinestalde. På de fleste svinefabrikker er der med tilskud opført nye stalde ved siden af de gamle. Antallet af svin og dermed gylle er øget. Det samme er stanken for forureningen.

Fiskeriet

Der blev fanget ørreder. Ikke mange og ikke nogle store. 

For første gang på turen oplevede vi at vinden lagde sig under aften. Vi så også flere ørreder i overfladen. Flere fisk på op til 45 centimeter blev landet og nænsomt genudsat. 

210420 bornholm kort

Sad og nød solen og hinandens selskab da en jolle med god fart ankom. Snart blev der udlagt mere end en kilometer nedgarn sat på langs af revet!

210420 bornholm garn fisker

Der er lovet vejrskifte og med udsigt til lidt pålandsvind og ørreder der trækker ind over revet for at søge føde, sættes der garn langs revet.

210420 bornholm trout big tail

Lars Matthiesen fangede og genudsatte denne ørred, der tydeligvis har slidt godt på halen under vinterens gydning. Håber den også for gydt den kommende vinter!

210420 bornholm aftenstemning

Kunne godt have fisket en time mere, men havde aftalt fællesspisning kl. 20.00

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers