Opgangsørreder på tørflue

Seatrout dryfly

Opgangsørred der ikke kunne modstå stor tørflue fisket over standpladsen midt på dagen!

Læs mere om det spændende sommerfiskeri efter de aggressive opgangsfisk, der gerne tager en stor busket tørflue!

Det blanke plask!

Efter at jeg på www.brakvand.dk er begyndt at berette om mit tørfluefiskeri efter havørreder i de lokale, klarvandede nordjyske vandløb, har rigtigt mange henvendt sig for at høre mere om dette spændende fiskeri. 

Hjertebankende spænding når ørreden tager fluen

Den store og synlige tørflue placeres tæt under brinken en god meter opstrøms fiskens standplads. Ørreden, der nu er besluttet på at tage fluen, stiger op mod overfladen. Sammen med fisken stiger spændingen. Fluen tages med voldsom kraft. Jeg strammer op og mærker fast fisk!

Det er essensen af havørred på tørflue.

Opstrøms fiskeri for ikke at skræmme

Normalt fisker jeg opstrøms, hvilket sikrer fluen det bedste drev i vandet, ligesom chancen for at skræmme fisken minimeres. 

For at kunne placere de store fluer bedst muligt benytter jeg en  #6 - #7 stang med en wf flydeline i en klasse over for bedre at spænde stangen. Der er jo tale om relativt korte kast.

Seatrout dryfly Hanna Bridge

Selv de mindste vandløb kan byde på store overraskelser!

Mit grej til åen

På #6 eller #7 stangen benytter jeg en flydeline o et taperet monofilforfang størrelse 2X eller 3X. Spidsen på omkring 50 centimeter er et stykke nylon på 0.25 – 0.30 mm.

Tæthacklede tørfluer i # 4 - # 6 suger en masse imprægneringsmiddel, der naturligvis også hører med til udrustningen. 

Store fisk i små vandløb er sky og forsigtige fisk!

Det er derfor vigtigt at væreklædt diskret og bevæge sig roligt.

Giv dig tid – den der først bliver set har tabt

Et godt tip er at give dig tid ved åen. Sæt dig og kig efter tegn på en god fisk. List ikke langs åen, men gå inde på marken eller i sivene og kravl først ud til åen, når du er fremme. Forsigtigt. Skræmmer du fisken, så gem den til en anden god gang!

Waders til en tur i åen

Jeg har altid waders på, da det er mere reglen end udtagelsen, at jeg må en tur i åen for at styre fisken fri af vegetationen. Et fangstnet og et par gode pol-briller hører også med til udrustningen!

Er det solrigt, er der størst chancer, når tørfluen bliver placeret, så den lander tæt på den bred, der danner skygge!

Årets bedste tidspunkter

Jeg har fået havørrederne til at stige og tage tørfluerne fra sidst i juni til først i september.

Bedste fiskeri har jeg oplevet i godt-vejrs-perioder, hvor det kølige friske å-vand tiltrækker ørrederne fra fjorden, der er for lun for dem.

Jeg foretrækker at fiske i dagtimerne - helst formiddag og eftermiddag!

Seatrout dryfly release

Sådan - ørreden er netop landet!

Åer til tørfluer

Jeg er helt overbevist om, at man med held kan tørfluefiske opgangsørreder i alle klarvandede og ikke for dybe vandløb.

Her i området kan fiskeriet bl.a. praktiseres i sommerkølige vandløb som Villestrup, Simested, Binderup, Lindenborg og Lerkenfeldt å, der alle tiltrækker og holder friske opgangsørreder hele sommeren. 

Erfaringer er til for at udvikles!

Det er i år min fjerde sæson, hvor jeg målrettet fisker med tørflue efter friske opgangsørreder. Mine erfaringer er selvfølgelig begrænset til nogle få vandløb og fluer.

Så, - hvis du allerede er i gang, eller hvis du går i gang, vil jeg meget gerne høre om dine erfaringer. Selv vil jeg bruge denne side til at beskrive kommende fangster, kommentarer, erfaringer og dine indberetninger. 

Lidt havørredmoral

Fiskeri efter havørreder, der er trukket op i åerne for på sigt at gyde og sikre de næste generationer af viltre, smukke og appetitlige fisk, bør efter min mening foregå med respekt for naturen og dens begrænsninger. De havørreder, der er trukket op i åerne, er jo netop dem, der genetisk er gearet til at gyde. Så sæt langt hovedparten af dem ud igen. Så kan enten du eller en anden samvittighedsfuld fisker få glæde af dem en anden gang….

Seatrout dryfly wading

Der fiskes optrøms og fluen placeres så den driver i strømrenderne eller tæt på standpladser under bredden!

Fluerne

HL Jumbo seatrout #1

HL Jumbo seatrout #2

Stimulator 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers