danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

 Mandag den 14. januar 2019.190114 grave gudenaaen

Et flertal i byrådet vil grave i området hvor Nørreåen løber sammen med Gudenåen.  

Spild af penge!

Utroligt at et flertal i byrådet vil bruge penge på en tvivlsom og miljøødelæggende opgravning af Nørreåen ved udløbet i Gudenåen.

Kommunen har bekostet dyre undersøgelse af forholdene omkring grødeøer og sandaflejringers indflydelse på vandstanden i Nørreåen. Hydraulic målinger viser da også, at en opgravning vil have minimal indflydelse på vandstanden i Nørreåen. Opstrøms Fladbro slet ingen effekt.

Forvaltningens kommentar

"Årsagen til sedimentet i udløbet af Nørre Å ikke er fjernet skyldes, at vandspejlsberegninger har vist, at det vil give en vandspejlsændring på ca. 3 cm. Effekten af stuvningen kan ikke påvises ved Fladbro. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at det ud fra økonomiske betragtninger overfor den faktiske effekt, ikke er proportionelt at igangsætte foranstaltningen. Beslutning om fjernelse af sedimentet vil indebære en forventet udgift på 125.000 kr - 154.000 kr, og effekten er som tidligere beskrevet ringe". 

Vandstanden i Nørreåen

"Problemet" med afledningen fra  Nørreåen og ådalen er kendte og skyldes: 

1) at engene omkring åen er sunket 1,5 meter som følge af opdyrkning og dræn

2) at faldet fra Viborg til Randers på en god dag kun er omkring 3 meter

3) at den nedre del af Gudenåen og Nørreåen er kraftigt påvirket af tidevandet (der kan være et par meters forskel på høj og lav vandstand)

4) at grødevæksen også i Nørreåen stimuleres af overgødning fra landbruget

5) at nedbørsmængden er øget som følge af klimaforandringerne.

6) at en opgravning i bedste fald er spild af gode skattekroner og i modstrid til byrådsflertallets ønsker om øget biodiversitet i Randers Kommune

Juridisk

Den juridiske vurdering af hvorvidt regulativet skal følges i den konkrete sag, hviler derfor på en risikoafvejning. I denne sag vurderes det, at undladelse af at fjerne sedimentet ikke vil få en økonomisk betydning efterfølgende. Den udgift, der er forbundet med fjernelsen, er derfor uforholdsmæssigt stor henset til den meget begrænsede risiko for skade, der er forbundet med at undlade fjernelsen. I denne sag er den juridiske vurdering, at Kommunen kan - men ikke skal - følge regulativet 100%.