Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Debat: Politisk nej til fiskeforbud!

Torsdag den 7. januar 2021.210107 Niels Fuglsang

Niels Fulgsang fra Europa parlementet er ikke enig med Kommissionen når det drejer sig om et forbud mod jagt og fiskeri i naturområder. 

Politisk er der ikke opbakning til forslaget om at forbyde jagt og fiskeri i naturområder.

Bæredygtig jagt og fiskeri skal bestå

Af Niels Fulgsang, MEP, (S) Anker Boje og Henrik Leth, byrådet Randers (S)

EU kommissionen mener i sin nye vejledning til naturbeskyttelse, at jagt og fiskeri skal være helt forbudt i en række særligt beskyttede naturområder i Danmark. Vejledningen er dog groft unuanceret og sidestiller minedrift med jagt og fiskeri, når det kommer til deres effekt på naturen. Jagt og fiskeri kan ganske vist skade naturen, hvis det ikke foregår bæredygtigt og med respekt for naturen. Men det kan også foregå bæredygtigt, og derfor giver et totalforbud ikke mening.

Danmark er spækket med dyr, planter og landskaber, som vi skal passe godt på. I Randers Kommune er der bl.a. Kastbjerg Ådal, Randers Fjord og Haslund Skov, der er en del af et netværk af beskyttede naturområder i EU ved navn Natura 2000. Det er vigtigt, at vi passer på vores natur og dyrearter, og der er god grund til at opprioritere indsatsen. Biodiversiteten i Europa og Danmark er nedadgående. Det er alvorligt. 

Men EU-Kommissionen skyder skævt, når den vil bandlyse al jagt og fiskeri i nye særligt beskyttede områder. For det første skal man huske, at det ikke er alle arter, men kun specifikt udvalgte, der kræver beskyttelse i de udpegede områder. I Randers Fjord findes der f.eks. op mod 40 forskellige fiskearter, men langt fra alle er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, selvom de færdes i et sådant område. 

For det andet er både staten og kommunerne ansvarlige for, at jagt og fiskeri foregår under kontrollerede og bæredygtige forhold, bl.a. igennem særlige naturhandleplaner.

For det tredje kan jagt og fiskeri i visse tilfælde bidrage til at genoprette og beskytte udsat natur. Det gælder f.eks. nedkæmpelse af invasive arter, der truer det beskyttede område. 

Når man på EU-plan vil beskytte naturen, er det derfor vigtigt, at nuancerne kommer med. Kommissionen har da også delvist trukket i land og meldt, at det enkelte medlemsland selv bestemmer, hvorvidt der skal være totalforbud. Men hvis det er standpunktet, må vi have det klart og tydeligt på skrift, så det også bliver den officielle holdning, og så der ikke er tvivl om vores selvbestemmelse. 

Det er en bunden opgave, at vi værner om vores dyrebare natur. En bandlysning af bæredygtig jagt og fiskeri er ikke løsningen. Proportionerne skal være i orden.  Det vil både være til gavn for mennesker, planter og dyr tilsammen.

 

1 https://www.randers.dk/borger/natur-og-miljoe/naturbeskyttelse/handleplaner/ 

2 http://www.naturparkrandersfjord.dk/naturen/ydre-fjord/ 

3 https://www.randers.dk/borger/natur-og-miljoe/naturbeskyttelse/handleplaner/ 

4 Randers Kommune har f.eks. haft problemer med signalkrebs i Alling Å ved Randers Fjord: https://www.randers.dk/borger/natur-og-miljoe/naturbeskyttelse/dyr/signalkrebs/ 

5 https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/aktoerer-frygter-eu-forbud-mod-jagt-og-fiskeri-i-beskyttet-natur-det-er-helt-ude-i-hampen 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers