Fisk er blevet en sjældenhed

Tirsdag den 8. februar 2022.220208 torsk henrik leth

I de lokale vande som Randers Fjord, Djurlslandskysten og Aarhus bugten er torsken så godt som udryddet. Billedet er fra Øresund hvor restriktioner, bl.a. et forbud mod trawlfiskeri, delvist har skånet bestanden. 

Myndigheder og beslutningstagere burde skamme sig!

En opgørelse viser, at der i 1916 blev landet og solgt 459.313 kg fisk i Randers Fjord – heriblandt 60.275 kg ål, 5.700 kg torsk, 1.111 kg laks, 4.045 kg ørred og 75.250 kg skrubber. 

Bemærk, at opgørelsen kun gælder de fisk, som er registreret. Fritidsfiskeriet, med garn og ruser mv., der også historisk har stået for store fangster, indgår ikke i den officielle statistik.

Læg også mærke til, at opgørelsen er fra tiden, inden Gudenåen blev spærret af dæmningen ved Tange. Der blev hverken udsat ørred eller laks og alle fisk var naturligt reproduceret.

Flere og flere nulture

Siden er det fangstmæssigt gået helt galt. Forurening, udledning af næringsstoffer, overfiskeri og en øget prædation fra et unaturligt stort antal skarv har resulteret i, at fiskebestanden i den før så fiskerige fjord er tæt på et kollaps.

Den katastrofale udvikling gælder Ikke kun Gudenåen og Randers Fjord. I Kattegat og øvrige fjorde er bestanden af stort set alle fiskearter styrtdykket. 

Eksempelvis blev der årligt landet ca. 200.000 tons torsk i 70’erne mod kun 50 tons det sidste årti.

Desværre er der ikke meget fokus på livet, eller rettere det manglende liv, under vandet. 

Forestil dig, at der blev byttet om på synligheden af livet under og over vandet, så ville fx Randers Fjord være et ørkenlandskab, hvor eksempelvis en musvit eller en krage ville være en sjældenhed.

220208 randers fjord fisk

Der er et stort potentiale for en god fiskebestand i Gudenåen og Randers Fjord. Spørgsmålet er om der er poitisk vilje? 

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers