Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

På tur efter gydebanker!

Onsdag den 7. december 2022.221207 osterkar bridge Gydetid: En rundtur til de nærliggende vandløb er en fast tradition i december. Desværre fortsætter den negative tendens med færre gydende ørreder. 

Fine forhold - stort set ingen ørreder! 

Må konstatere, at siden vi selv stod for fiskeplejen i bl.a. Glenstrup Sø, siden indførelsen af fisketegnet og siden Amternes nedlæggelse, kun er gået en vej... Hvor der tidligere var tæt med gydende ørreder og gydebanker, er der i dag stort set ingen fisk. 

Dagens tur

Sammen med min nabo og ven Steen Ulnits startede vi dagen tur til Svejstrup Bæk som er et tilløb til Gudenåen. 

I bækken er der de seneste år udlagt flere hundrede tons gydegrus og skjulesten. Der er ligeledes plantet vandstjerne. Der er problemer med sandvandring, men på mange strækninger er de fysiske forhold rigtigt gode. Her burde der være god gang i gydningen. Desværre så vi kun et par enkelte gydepladser, hvilken er i overensstemmelse med en kollapsede ørredbestand i Gudenåen.

Næste stop var Råsted Å som er en del af Skalåsystemet. Også her er der mange steder fine fysiske forhold. Vi gik et par hundrede meter på en strækninger der tidligere var kendetegnet med mange gydepladser. På dagens tur så vi to.

Videre til Purhus Bækken hvor der er også er god plads til mange gydende ørreder. Her bemærkede vi også kun et par enkelte nyanlagte gydepladser. Purhus Bækken er også en del af Skalså systemet. 

Lidt længere nordøst på gjorde vi holdt ved Østerkær Bæk der er det største tilløb til Glenstrup Sø og også en del af Skals å-systemet.

Siden slutningen af 70'erne har jeg fulgt ørredbestanden i Glenstrup Sø. Hver eneste vinter har jeg besøgt bækken for at nyde synet af de gydende ørreder og de mange gydebanker der nu er reduceret til en enkelt.

I sin tid beskrev biologerne ved Århus Amt Østerkær Bæk som det vandløb i Østjylland med den mest intense gydeaktivitet. Glenstrup Sø var også kendt for sin bestand af sørreder. 

På turen mødte vi kun en enkelt gydebanke.

Du kan læse mere om Glenstrup Sø her: Forspildte muligheder

Sidste stop på turen var Øster Tørslev Å som er et tilløb til Randers Fjord. 

I foråret og forsommeren blev der på bedste vis udlagt gydegrus og skjulesten på en flere hundrede meter lang strækning. Arbejdet er virkelig gennemtænkt og veludført og der kunne være god plads til mange hundrede gydende ørreder. På dagens tur så vi kun en enkelt gydebanke her. Igen en illustration af ørredbestandens tilstand i Gudenåen og Randers Fjord. 

Læs min teser om de mangelende ørreder i fjorden og Gudenåen: Hvad bliver der af ørrederne? 

Hvad kan der gøres? 

For at genoprette fiskebestanden herunder ørredbestanden i Gudenåen, tilløbene og fjorden, vil det være nødvendigt at regulere skarv bestanden ned. Mere end tusinde skarv i fjorden, er mere end fiskebestanden kan holde til. Derudover skal bestanden boostes med kloge udsætninger af både yngel og smolt.

221207 svejstrup upstream 

Svejstrup Bæk mellem Oust Mølleskolen og  E45. Her er både godt med skuj og gode muigheder for gydning. Desværre så vi hverken ørreder eller nygravede gydebanker.

221207 ostertorslev steen

Min nabo og gode ven Steen Ulnits foreviger den nygravede gydebanke vi mødte på strækningen i Øster Tørslev Å. I øvrigt ros til det fine arbejde der er udført.

221207 ostertorslev steen skjul

I Øster Tørslev Å er der udlagt mange hundrede meter gydegrus og skjulesten. Desuden er der udplantet vandstjerne. De fysiske forhold er perfekte.  På strækningen mødte vi en enkelt mindre gydebanke. 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers