danlendenosv
1000_200_french_partridge.jpg

Herlige Esby

Mandag den 29. marts 2021.210329 esby grej

Aldrig har vi haft så meget lækkert grej - aldrig har der været færre fisk!

Djursland, Esby

Fire mand, seks timer og ingen fisk!

Fiskede sammen med Kåre, Henrik og Knud....

Aldrig har vi haft så meget lækkert grej, fine fluer, god mobilitet og masser af fisketid og fanget så lidt.

Trods perfekt vejr og en vandtemperatur tæt på 8 grader, var der på den kilometer lange tur ikke et eneste hug eller fisk der interesserede sig for vores fluer. 

I det lave vand var der eller en del tanglopper og ikke mindst små blæksputter - føde som ørreden elsker....

Talte også med andre stangsvingere, der havde fisket på en af Djurslands andre pladser uden at mærke eller ser det mindste til ørrederne. 

Grejbranchen

Kunne godt tænke mig, at grejbranchen brugte nogle flere af deres ressourcer på at sikre sin fremtid ved at der var flere fisk i langs vores kyster og i fjordene. Syntes det er kortsigtet udelukkende at satse på at sælge mere grej til et stigende antal lystfiskere, der helt sikkert er skuffet og vil lægge interessen for lystfiskeri på hylden. 

Som tidligere nævnt og som er mange der har erfaret, mangler der tydeligvis fisk!

Også turisterhvervet der eller bruger midler på at markedsføre fiskeriet, burde skifte spor og i stedet være med til at sikre "produktet" - mulighederne for et godt kystnært fiskeri. Samme burde vort Forbund. Fisketegnsmidlerne skal bruges på at øge fiskebestanden og ikke på forskning og rapporter. 

Ørredbestanden

At der er langt mellem ørrederne, og at der i de senere år er blevet endnu længere mellem fangsten af en god fisk, er deprimerende. Selvfølgelig er det ikke alene gode fangster der gør en fisketur til en god oplevelse, men at fiske time efter time uden at mærke eller se en ørred, er ikke befordrende. 

På dagens tur snakkede jeg da også med et par andre stangfiskere som havede været rundt i området også uden at mærke det mindste. Talte med en der været ude plus tyve dage i træk uden fisk... Som han sagde: "Det er svært at blive ved med at tro på det, men jeg bliver nok ved lidt endnu..."

Det kan der gøres!

Vi har vandet, vandløbene og der er masser af fødemner. Udgangspunktet er altså i orden!

Udover at forbedre forholdnede i vandløbene og sikre at at de lever op til vandrammedirektivet foreskrifter om god økologisk tilstand, vil det være nødvendigt med "kloge udsætninger" 

Nogle steder er der brug for udsætning af yngel der kan vokse op i vandløbene og smoltificere. Derudover må der udsættes en masse smolt i åmundingerne og langst kysten.

Selv om dødeligheden er større end når der sammenlignes med vildfisk, vil udsætninger på de rigtige tidspunkter og med en god fordeling i løbet af få år kunne booste ørredbestanden og gøres kysten attraktiv. 

Vi kan hvis vi vil, men vil vi??? 210329 esby orredkort

Som det fremgår af ørredkortet, ser det ikke godt ud mht til ørredbestanden og tilstanden i områdets vandløb. Kun få strækniger her og der er markeret med blåt som indikere en god ørredbestand. Under alle omstændighederne vil vandløbene ikke kunne sikre en bæredygtig og fiskbar ørredbestand lang kysten og i fjordene.

210329 esby two boats

Er der fisk, spurgte Henrik Minor Vedel.....

210329 esby kaare boat

Kåre blev efter nogle timer i Mosqeeto'en fortrolig med brugen af den elekstriske Torqeeto moter.

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér

Related Articles