Smukt på overfladen - en katastrofe under!

Lørdag den 2. september 2023. 230902 aarhus bugten solopDjursland, Aarhusbugten, Vosnæs: Rygterne om Pelamider, eller som nogle siger, Makrel på steroider, fik os til at lette dynen. Mødtes kl. 06.00 med Kaare Schmidt Ettrup.

Fra Vosnæs til Studstrup og retur

Medbragte mit makrel set-up - en #7 stang med synkeline og et kort kraftigt forfang med en fristende streamer, og mit vanlige set-up for havørredfiskeri. 

Vandet var stigende og de første timer var overfladen rolig således at eventuelt overflade jagende makreller eller pelamider, ville afsløre sig. 

Mens overfladen blev observeret trak jeg streameren med kursen mod Studstrup Værket. Fiskede i vanddybder fra 1,5 meter til omkring 12 meter. Varierede også hastigheden. 

Desværre mødte vi ingen overflade aktivitet der kunne afsløre jagende fisk. 

Havde dog et enkelt tilbud. Da jeg skulle tage et kast og trak streameren fri af vandet var der en fisk på plus 50 centimeter, der forsøgte at bide på fluen. Havde startet bagkastet... Det var med sikkerhed en atlanterhavs bonito. 

På vejen retur søgte jeg tæt på land i håb om at møde en havørred. Fik også tjekket bundet og vegetationen - et søgeligt syn.

Gratis foredrag: Føj for noget fedtemøg! (Steen Ulnits)

Tirsdag den 12. september kl. 18.30

De indre danske farvande gisper efter vejret i sommervarmen. Trods flere velmenende vandplaner.

Inden 2028 skal Danmark ifølge EU’s Vandrammedirektiv have opnået en “god økologisk tilstand” i alle vore vandområder. Men udviklingen er desværre gået den forkerte vej de allerseneste år.

Emnet for dette oplæg er en status over forureningen og næringssalt-situationen i de indre danske farvande generelt og Randers Fjord specielt. 

Hvorfor er der fedtemøg overalt? Hvad er gået galt? Hvad er fedtemøg? Og hvad kan der gøres?

Der vil være masser af fotos undervejs. Også fra forårets etablering af nye stenrev og udplantning af ålegræs ved Udbyhøj.

Oplægsholder er fiskeribiolog Steen Ulnits, som har været bosat i Randers siden 2007.

Tilmelding: https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/naturen/aof-randers/6623211029/foj-for-noget-fedtemog-gratis/44401/

230902 aarhus bugten alger

Algerne er ved kvæle ålegræs og andre vandplanter. Politikerne snakker, men ingen gør noget og vores havmiljø ofres for den kortsigtede profit

Lidt om Pelamider

Pelamider, også kendt som tun, er fascinerende fisk med en imponerende biologi.

En af de mest bemærkelsesværdige træk ved pelamider er deres imponerende muskelsystem. Disse fisk har veludviklede muskler, der gør dem i stand til at svømme med utrolig hastighed og udholdenhed. De er kendt for at være nogle af de hurtigste svømmere i havet og kan nå hastigheder på op til 75 kilometer i timen.

Pelamider er også kendt for deres opvarmning af blodet. De har en speciel "varmeveksler" i deres svømmemuskler, der gør det muligt for dem at opretholde en højere kropstemperatur end omgivelserne. Dette er en vigtig faktor i deres evne til at jage og fange bytte i kolde havområder.

Pelamider er rovfisk der primært lever af mindre fisk og krebsdyr. Deres skarpe tænder og kraftige kæber gør dem til formidable jægere.

Pelamider er også kendt for deres lange Vandringer. De bevæger sig over store afstande i havene og krydser undertiden oceaner i deres søgen efter føde. 

Mon ikke det er klimaforandringerne og de stigende havtemperature der har fået pelamiderne til at søge mod vores farvande? Under alle omstændigheder er den en velkommen gæst!

230902 aarhus bugten havkarudser

Omkring Studstrupværkets stenmoler mødte jeg disse havkarusser.

230902 aarhus bugten kaare

Kaare Scmidth Ettrup havde også rigget til med synkeline, et kraftigt forfang oen fristende streamer.  

230902 aarhus bugten vosnaes skoven

Området omkring Vosnæs pynt var tidligere en sikker plads når det gjaldt fiskeriet efter bl.a. torsk. I dag er de bundlevende fisk, takket være bundtrawl, muslingeskrav og næringstoffer, stort set udryddet. 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers