Fyn, forår og flydende!

Mandag den 20. april 2020. 200420 helnaes hl release

Havde fornøjelse at fange og genudsætte et par smukke ørreder.

Fyn, Helnæs

Vi kan lære af Fyn

På Fyn har man for længs indset, at der er særdeles gode turistindtægter og sunde fritidstilbud til fynboerne ved at have og opretholde et godt havørredfiskeri. 

Igennem en årrække, er der bl.a. af frivillige udført et stort arbejde med at forbedre forholdende i vandløbene og derved skabe grundlad for en naturlig ørredbestand og et godt fiskeri, der kan tiltrække lystfiskere fra nær og fjern. 

Men den naturlige produktion af ørreder er for lille, og det er vel også et spørgsmål om de mange mindre vandløb nogensinde vil kunne tilfredstille det store og stigende fiskepres og at derved kan opretholdes et godt havørredfiskeri?

I farvandet omkring fyn udsætter der hvert år omkring 500.000 havørreder på Fyn i form af yngel og 1-års smolt. Fiskene udsættes dels for de penge, som kommer ind ved det fisketegn, som alle mellem 18 og 65 indbetaler, dels for midler fra Havørred Fyn.

Udsætninger gavner bestanden langs kysterne og fremmer naturligvis også den naturlige gydebestand. For at understøtte den naturlige bestand bedst muligt foretages samtlige udsætninger nemlig med ørreder, som er avlet fra moderfisk fanget i de fynske vandløb.

Når det gælder vores lokale fiskevande, Randers Fjord, Djursland og Mariager Fjord, vil vi med fordel kunne adoptere den Fynske model.

Dagens tur 

Har heldig og lagde hurtigt ud med at fange en smuk blank ørred. Inden den blev kroget, havde jeg haft nogle småhug. Det blev senere til endnu en ørred. Mærkede også et par hornfisk der er begyndt at boltre sig i det næsten 10 grader varme vand. Og Lars og Thomas fik ørreder på fluen. 

200420 helnaes pause

Sammen med Lars Andersen og Thomas Sams nydes frokosten og en kølig porter i god afstand.

200420 helnaes floatings

Inde i det rolige og opvarmede vand svømmede disse rundt i overfladen. I vandet benytter de nogle brede "vinger" til at holder sig i bevægelse. I hånden  ruller de sig sammen. Nogle der ved hvad det er for skabninger?  

 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers