Masser af vand

Søndag den 6. september 2015.

150906 lystbaad vand

Der var langt mere vand end jeg og de bilejere der har parkeret på havneområdet, havde forudset.

Startede med at køre til Dronningborg Lystbådehavnd for at søsætte og fiske lidt gedder i Bredningen. 

Efter længere tids østenvind, masser af nedbør i oplandet og en vindrejning til nordvest, blev der i nattens løb presset masser af vand ind i Randers Fjord og Gudenåen.

Kørte i stedet til Naturcenteret, hvor jeg søsatte og fiskede et par timer i den vandrige Gudenå. Her var der masser af græs, siv og andet der drev med strømmen.

Havde fat i en enkelt gedde inden jeg returnerede.150906 by vand

Randers vil gerne have byen til vandet.... I dag var det vandet der kom til byen!