Ingen fast fisk!

Tirsdag den 28. august 2018.180828 bredningen grej

Prøvede selvfølgelig forskellige fluer uden at friste gedderne.

Dronningborg Bredning 

Tiden nærmer sig for at der kommer gang i geddesæsonen. I dag var jeg dog nok lidt tidligt ude og fiskemæssigt blev det en nultur på trods af intensivt fiskeri og diverse flueskift. 

Årsagen kan være, at vandtemperaturen fortsat er høj. Jeg målte 17 - 18 grader! Et andet problem er grøden, der de fleste steder står højt og tæt. Trejdie forhold er, at den igangværende opgravning og vedligeholdelse af sejlrenden har plumret vandet lidt rigeligt. 

Fisk så jeg dog et par gange i overfladen. Tror det var laks eller store ørreder der "head and tailede". Så også en der på lang afstand sprang fri af vandet. 

Sluttede med at samle lidt affald omkring parkeringapladsen hvor der i sommerens løb er opstillet en mere "fuglesikker" affaldskontainer. Håber det reducere affaldsmængden i området!180828 bredningen pumpe

Den smalle sejlrende skal holdes vedlige og uddybes for st sikre søtrafikken til Randers.180828 bredningen udsigt

Efter bygen havde passeret lagde vinden sig. Nød synet af en jagtende rørhøg!