I vadestøvler

Fredag den 6. juli 2018.180706 rena deset claus wied

Claus Wied fiskede med held i en strømrende. Bemærk i øvrigt den lave vandføring.

Rena, Deset

Valgte i dag vadestøvlerne frem for min elskede pontonbåd. Og med en efterhånden kritisk lav vandstand, kan der fiskes og vades stort set over alt.

Da der til at begynde med var en del vind og kun få ringede fisk, valgte jeg at binde en vårfluelarve lignende nymfe på det lange forfang. 

Det blev hurtigt til at par gode stallinger og en ørred. 

I et stille bagland med masser af vegetation så jeg en stor ørred krydse rundt. Kravlede gennem mudderet i kasteposition, skiftede nymfen ud med en Nelson Caddis tørflue. 

Fik fluen placeret og også ørreden til at hugge.... Desværre blev den ikke kroget, men heller ikke riftet. Snart krydsede fisken igen rundt efter føde. 

Ørreden søgte tydeligvis føde langs bræmmerne af grøde. Snart så jeg den på min højre side og snart på den venstre. Men på trods af  flueskift lykkes det mig ikke igen at fange ørredens opmærksomhed, og ej heller få den til at tage min flue.

Så flere gange ørreden "head and taile" og der er tydeligvis tale om en fisk på 2,5 - 3 kilo. Storfisken skal naturligis fanges og mon ikke jeg snarest vender tilbage...?  

Vandstanden i Rena er nu tæt på minimum. Heldigvis er vandtemperaturen ikke kritisk høj (endnu), så C&R med hurtig fight er stadig forsvarligt. Kommer vandtemperaturen op i nærheden af de 20 grader, vil mange fisk ikke overleve en fight og genudsætning.180706 rena deset harr net

Stallingerne trives godt i næringsrige Rena.180706 rena deset sedge larve

Husbyggende vårfluelarve uden hus. Ikke noget at sige til at den gullige farve er et godt valg til vores fluer/nymfer.

 180706 rena deset henrik leth

Havde i dag trukket i vadestøvlerne og fiskede sammen med Claus Wied fra land... 180706 rena deset helt

Dagen sluttede med en god middag hvor forretten var friskrøget tørfluefangede helt