Ja til visuelt fiskeri!

Mandag den 22. juli 2019.190722 rena holmbo skilt

Søsatte i dag ved Kjøllseterbrua (Leopardbroen) og fiskede i det rolige vand mellem boen og Løbsøen. I øvrigt er de fleste fiskepladser og adgangsveje godt afmærket lang Rena.

Rena

Foretrækker de lyse timer

Som lovet i vejrudsigten startede dagen med svag vind og ringende fisk. Der gik dog ikke lang tid før end vinden tog til fra syd. Faktisk var vinden i perioder så kraftig, at min Mosqeeto blev presset mod strømmen. 

Fik heldigvis et par tørfluefisk inden vejrskiftet. Havde også lejlighed til at fiske til en god ørred, som desværre ikke lod sig besnære i denne omgang. 

Hen under aften, eller mere præcist, så begydte vinden at lægge sig ved syvtiden. Desværre begyndte det samtidig at regne og desværre var der kun få insekter i luften og på overfladen. 

Sad længe og ventede og fiskede da også lidt med nymfen. Krogede en rigtig stor stalling som lidt uheldigt "opsagde" samarbejdet efter kort tid. Et par mindre fisk blev også fristet og måtte en tur i nettet. 

Ville egentlig havde fortsat fiskeri og håbet på et godt natfiskeri med svømmepupper, men valgte at returnere ved ellevetiden først og fremmest jeg havde fået en melding om at der skulle guides hele onsdagen. Desuden er fluefiskeriet for mit vedkommende visuelt, hvilken indebære at jeg gerne ser fisken stige til fluen.190722 rena holmbo trout net

Ørreden bliver i nettet under afkrogningen. Nettet er selvfølgelig støbt og uden knuder. Husk at fugte dine hænder hvis du skal holde fisken.190722 rena holmbo mayfly

Vores store døgnfluer Emphemera Vulgata og Danica er endnu på vandet. 190722 rena holmbo blad

Et enkelt blad huser masser af insektlarver og endnu flere bakterier der blandt renser vandet.190722 rena holmbo weed

På få uger er rankegrøden vokset vel omkring 50 centimeter. Grøden er et godt skjul for fiskeyngel og et yndet sted at jage for rovfiskene.