danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Først nymfe, derefter tørt

Mandag den 1. august 2022.220801 rena clear water

Rena elven: Både i det åbne land, i skoven og i vandet er det tydeligt at vi har nået sensommer. Fiskede i dag både med tørflue og nymfe!

Opstrøms Deset dag og aften...

Valgte i dag at sejle opstrøms fra søsætningspladsen Holmen, Deset. Jeg kan sagtens ro et par kilomater opstrøms, men det gælder om at vælge den mest strømsvage side af elven. Flere steder er der desiderede bagvande som giver medstrøm. På ture opstrøms kydser jeg flere gange elven. 

Ror så jeg kan se fremad og spejder efter fisk, der enten står over den lyse bund, eller som tager insekter på overfladen. 

Holder flere steder pause nedstrøms pladser hvor jeg tidligere har set ørreder og stallinger. I dag ser jeg også fisk, men ikke nogen der er fødesøgende. 

Har medbragt min nymfe set-up og et tørfluesæt. 

Da der ikke er mange insekter og heller ikke ringende ørreder og stallinger, starter jeg med nymfen. 

På kanten, indløbet til et dybt hul fisker jeg fasanhalenymfen og min Prince nymfe langs kanten af grøden. Fra grøden føre strømmen insektlarver og andre godbidder ud i det frie vand og ud til fiskene.

Har snart bid og en god helt kommer på et kort ophold i nettet. Flere kommer til, og en del siger også pænt farvel inden turen i nettet. 

Efterhånden som dagen aftager og vinden lægger sig, ser jeg også flere insekter. Flest vårfluer, men også lidt døgnfluer.

På vejen nedstrøms møder jeg en flok stallinger som tager tørt . Det bliver her til et par fine fisk der tager en lille F-fly.

Solen er gået ned og et par natfiskere kommer på elven med deres kajakker. Selv bryder jeg mig ikke om at fiske når det er for mørkt. Vil gerne have den visuelle del oplevelsen med. 

Er hjemme på fiskecampen lidt over elleve. 

220801 rena helt nymfe

Startede turen med lidt nymfefiskeri efter bl.a. helt/ sikk.

220801 rena beaver swimming

Igen i dag mødte jeg bæveren som åbenbart føler sig tryg ved min tilstedeværelse.

220801 rena beaver building

Bæveren samler forråd og vedligeholder sin bæverhytte.

220801 rena stalling

Sluttede aftenens fiskeri med lidt tørflue og velnærede stallinger.

220801 rena sunset

Solen er gået ned. Nattefiskerne kommer på elven, og jeg fisker lidt endnu.

Du kan læse om flere fisketure i bl.a. Rena her: https://brakvand.com/fisk-fangst/norge

1000_200_mariager_vinter.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers