Mindre salt og fisk

Søndag den 18. januar 2015.

150118 boegeskov fisk erik baggrund

Fiskede i området nord for traktørstedet. Vandet var klart og stømmen svagt nordgående.

Sjælland, Stevns, Bøgeskoven

 150118 boegeskov fiskere

Parkeringspladsen og den lette adgang til vandet gør pladsen populær. Talte fem spinnefiskere og en enkelt fluefisker i området nær P-pladsen.

150118 boegeskov erik fisk

Brormand fangede 2 ørreder og miskede en. Havde selv tre i hånden og et enkelt hug - alle på Brakvandsrejen. Alle fisk genudsat.

Tanker om salt

Om det er en lavere og måske mere stabil saltkoncentration der var årsagen til at vi i dag fik fisk, kan jeg kun gisne om. Er dog overbevist om, at store og især en hurtigt stigende koncentration af salt i vandet ikke fremmer ørredernes bidelyst!

Ingen tvivl om at ørrederne foretrække et stabilt miljø. Storme og en kraftig forøgelse af saltkoncentrationen, som vi oplevede det lørdag på nordsiden af Stevns, er ikke efter min opfattelse ikke fremmende for fiskenes fødeomsætning og bidelysten.

150117 salt stevns

Da vi efter flere timers fiskeri, uden at mærke eller se det mindste til ørrederne, snakkede om mulige årsager, blev vi opmærksomme på saltindholdet i vandet. 

Her kan du se prognoser på temperatur, salt, strøm m.v. Havprognoser: DMI Mere om osmereguleringen HER