Udbyhøj Syd og "Sækken"

Randers Fjord Udby syd release

I perioder kan fiskeriet i yderfjorden være yderst givtigt. Har du sikret middagen, kan jeg kun anbefale, at du genudsætter efterfølgende fangster! 

Bemærk: Ørred og laks er fredet i Randers Fjord fra den 15. november til og med den 1. marts.

Randers Fjord yderfjorden

Udbyhøj Syd

Der er gode parkerings og søsætningsmuligheder hvis du parkerer på havneanlægget i Udbyhøj Syd. 

Er du vadende kan der fiskes på begge sider af havnen.

I faldende vand kan det på sydsiden af havnen være særdeles givtigt at kaste fluen ud i det opstuede vand før "flaskehalsen" mellem de to færgelejer.

Vil du fiske på strækningen ud af fjorden, kan fiskeriet med fordel påbegyndes umiddelbart nord for havnen. Du kan her fiske langs sejlrenden flere kilometer ud i fjorden, mod Kattegat.

"Sækken"

Et par kilometer ude i fjorden finder du det laguneaktige område vi kalder "Sækken". Udover at området er lidt "lusket" med blød bund, er det også præget af tidevandet og mødet mellem det brakke fjordvand og det salte Kattegat vand.

Du kan gå ud til Sækken fra Havnen i Udbyhøj Syd. Du kan også køre til området. Fra Udbyhøj Syd køres der mod sommerhusområdet. Der parkeres der forenden af markvejen der går helt ned til det flade vand inden for "Sækken". Vil du fiske langs sejlrenden skal du gå en anelse skråt til højre.

(Er det lavvandet kan du se sandrevlen). Ønsker du at fiske i "sækken" skal du gå ud til venstre for sømærket ("klodsen"). Her er der muslingebanker, blæretang og stedvis blød bund.

Dynamisk område

Hele fjordmunding er konstant i forandring. Vind, strøm, is og tidevand flytter rundt på store mængder sand. I de senere år er indløbet til "Sækken" delvist sandet til mens øen på den modsatte side er vokset markant. En vinter med storme og is kan dog hurtigt ændre på revlerne.

 Vær dog forsigtigt med at vade for dybt, både for at undgå at skræmme fiskene og for at undgå farlige situationer i den til tider stærke strøm.

Randers Fjord Udby syd lur

Efter et spændende morgenfiskeri gør det godt med et hvil. Hvis ikke du lægger dig på revlen, er det vigtigt med et godt anker!

Fluer

Mine favorit fluer til fjordmundingen:

  • Udbyhøj (Fisker godt i hele sæsonen)
  • Brakvandsrejen (Fisker specielt godt når fjordrejerne er fremme fra midt i april til hen i juni)
  • Pinky Pain (Først og sidst på sæsonen)
  • X-Streamer (Sommer og sensommer)

 

Kort over området 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers