Dronningborg Bredning

Bredningen lars gedde fight

Lars Andersen i infight med at Bredningens stærke gedder...

Bynært geddefiskeri

Dronningborg Bredning er beliggende omkring 500 meter øst (nedstrøms)  indsejlingen til Randers. 

Her finder du resterne af det der engang var Gudenåens delta. Det er også her, du på trods af områdets tætte placering på Randers centrum, kan nyde synet af "sort sol", lappedykkere, rørhøg og en sjælden gang en jagende fiskeørn. 

På trods af at området juridisk hører under saltvandsfiskeriloven, er fauna og langt mere til ferskvand end til saltvand. 

Udover gedder og aborrer er finder du i Bredningen af god bestand af brasen og rudskaller i rekord størrelse. Ål, sandart, rimte, flire, hork og en enkelt karpe kan du også støde på. 

De fleste steder er bunden sandet og mudret. Fiskeriet foregår fra båd som kan søsættes fra den kommunale ophalerplads der er etableret på sydsiden i Randers yderhavn. Flydering eller pontonbåd kan frit søsættes fx fra diget der går langs nordsiden. 

Bredningen Henrik Leth stor gedde

Når det gælder, aborre, gedder, en enkelt sandart og i sæsonen er Bredningen er et super brakvandområdet beliggende tæt på byen!

Fiskeriet

Alt efter hvor hurtigt vandet opvarmes, er forårs og forsommerfiskeriet utroligt givende. Efter gydningen og vinteren har gedderne for alvor fået appetit!

Sol, varme og næringsrigt vand skaber ideelle betingelser for den bundfaste vegetation, der i sommer månederne, nogle år, dækker en stor del af de frie vandmasser. 

Vegetationen er et perfekt skjulested årets yngel, der stortrives og udgør føden for rovfisk og fugle. 

Ofte kan en popper fisket i det frie vand overraske. Jeg er nok heller ikke er den eneste der bliver ophidset når en storgedde nådeløst og med voldsom kraft kaster sig over popperen på overfladen! 

Sensommer og efterår

Fra midten af august, når grøden er ved at falde som følge af det aftagende lys,  kan den morgenfriske fisker opleve stimer af jagende aborrer, ligesom den spejlblanke overflade brydes dramatisk når en gedde har udset sig morgenmaden. 

Scenen kan også være fantastisk når rullende tågebanker kæmper mod den varmende sol. Ikke noget at sige til at man nu glemmer den hektiske by som lægger navn til fjorden!

Bredningen John Kirsten Flydering

Gudenåen og sejrenden findes på sydsiden. Den øvrige del af Bredningen et produktivt lavvandet område som dog kræver båd, pontonbåd eller flyedering!

Bredningen Henrik Leth gedde

Vandremuslingen har givet klart vand og færre alger. De fluer vi i dag benytter er mere diskrete

Fredning 

Bredningen er et brakvandsområde hvor det er saltvandsfiskeriloven der er gældende. 

Selv om kendskabet til brakvandsgeddernes biologi er begrænset, har undersøgelser vist, at deres gydning finder sted i perioden 1. april-15. maj. Fredningen gælder derfor i den periode begge dage inklusive. Det betyder konkret, at alle gedder skal genudsættes. Bedst af alt er det helt at undlade fiskeri efter gedderne i denne periode. 

Det er også værd at nævne, at brakvandsgeddens mindstemål er 50 cm. C&R kan varmt anbefales!

Læs mere om de specielle regler og Fredningszoner på Randers Fjord: https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Lyst-_og_fritidsfiskeri/Saerlig_lokale_regler/Randers_Fjord.pdf

Navn:
Fredet område
Vandløbsnr:
15 11 1
Fredningsperiode:
1. juni - 31. december
Lovgrundlag:
FM bkg.nr. 36 af 19. januar 1998, § 5 (Link)

Altså ikke problemer for Sportsfiskere.

Kort over området 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers