Voer

Randers Fjord Voer ponton skilt

Her kan du let søsætte pontonbåden. Er du vadefisker, kan der fiskes langs sejlrenden!

Randers Fjord Voer Hanna HL

I Guidebåden: Vi har krydsen sejrenden og fisker langs Kanaløen. 

Vinter og tidligt forår

Bemærk: Ørred og laks er fredet i Randers Fjord fra den 15. november til og med den 1. marts.

Randers fjord er desværre ikke særligt tilgængelig hvis du er vadefisker. Først og fremmest kniber det med adgansveje. Dernæst kan være udfordrende at komme ned til fjorden, der de fleste steder er omkranset af vådområder og rørskov.

Enkelte pladser er dog "vadevenlige" som fx. området syd for færgelejet ved Voer. 

Specielt sidst på vinteren og i det tidlige forår, er der gode chancer for blanke ørreder, der som følge af det kolde saltvand i Kattegat er trukket ind i den brakke fjord og å. Desuden er området også en "opsamlingsplads" for de mange ørreder der har været oppe i Allingåen eller Gudenåen for at gyde. 

Fluer!

"Udbyhøj" eller tilsvarende kulørte fluer kan anbefales. Derudover kan rejefluer som "Brakvandsrejen", specielt når det er blevet lidt lunere, være et godt valg! 

Parkering og fiskeri

Der parkeres ved Færgelejet.

På vejen ind mod Randers, er fjordbunden nogenlunde fast. Lad dog være med at vade for dybt!

Varier din kasteretning - ofte er der fisk inde over det helt lave vand!

Pontonbåd

Medbringes pontonbåden er der langt flere muligheder. Udnyt fx strømmen til at drive med ind i fjorden, eller til en tur ud langs Kanaløen (en kunstig skabt ø, der er etableret da der blev gravet en ny sejlrende).  

Randers Fjord Voer siv ponton

Vi er næsten inde ved Grund Fjord. Vandet er under en meter dybt og bunden blød, absolut ikke det bedste sted at vadefiske. Her er en pontonbåd det ideelle!

En af pladserne En af vinterens  pladser fra den 2. marts når særfredningen for Randers Fjord ophøre. 

Randers Fjord Voer seatrout brakvandsreje

Udbyhøj er en af favoritfluerne til det tidlige fiskeri. Lidt senere står der også rejer på menuen, og så er en Brakvandsreje et godt bud til fast fisk!

Randers Fjord Voer vindmills ponton

Ud for det affandede område ved Kareholm. Vinterfiskeriet kan til tider væres særdeles godt her i den meget brakke del af fjorden! 

Vejret i Voer

Læs om Kareholm reguleringen HER

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers