Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Glomma

2015 840 473 norge glomma

Lang, vandrig og varieret...

Med sine lidt over 600 kilometers længde og varierede løb er Glomma ikke alene Norges længste, men også mest fiskerige elv.

Glomma udspringer ved Aursundet nordøst for Røros og og modtager gennem sit løb i den brede elvdal vand fra et utal af større og mindre tilløb. Glomma har sin udmunding i Oslofjorden ved Frederiksstad. 

Glomma ole trout

Glomma har en god bestand af ørred og stalling! Ofte står ørrederne tæt op ad bredden, gerne under udhængende træer og på steder hvor det kan være svært at nå dem!

Reguleret og ureguleret strømvand

I den øvre del af Glomma kan du fiske i et ureguleret strømvand. Først ved Elvdal er møder du den første opstemning og vandkraftværk. 

Glomma kraft regulering

Glomma er reguleret med flere dæmninger og vandkraftværker.

Bedre fiskeri 

Da jeg i 80érne boede og fiskede omkring de mange fine campingpladser der er etableret ved Glomma tjekkede jeg altid den fryser som var sat op til fri brug for campingpladsens gæster. Typisk var fryserne fyldt af små ørreder og stallinger. Det var tydeligt at de fleste af dem der fiskede her, var mad-og forrådsfiskere. 

Større fisk var sjældne og vi skulle som oftest finde dem på de mindst tilgængelige steder.

Alt var altså ikke bedre i de gode gamle dage. I dag er der flere steder indført reguleringer med fangstbegrænsning, mindste- og størstemål eller C&R. Reguleringerne betyder at fiskene er blevet både større og flere, mens man samtidig kan tage en stalling eller to til grillen eller rygeovnen. 

Glomma hanna lene vadefisk

Vi er på en plads lidt opstrøms Rena by. Når der ikke fiskes laves der mad, bindes fluer og slappes af med at lytte til vandet og naturen!

Stallinger i strømmen - ørreder i skjul!

Glomma har en god bestand af ørred og stalling! 

Ørrederne finder man oftest hvor der er større sten og gerne tæt på bredden.   Under udhængende træer, i det rolige bagvand og hvor der iøvrigt er både føde og muligheder for skjul, er der ørreder. 

Stallingerne står gerne i det riflede vand uden alt for kraftig strøm.   

Glomma regn kast 

Flere og flere praktiserer Catch & Release. På enkelte strækninger er der etableret Fly Only, Fangsbegrænsninger og C&R. Reguleringerne har sikret flere og større fisk! 

Døgnfluer og vårfluer

Den store overflade betyder, at Glomma i varme perioder kan komme op på badevandstemperature. Lys og temperaturstigningen kan sætte gang i klækningerne, og i en lidt længere periode med sol op sommer, kan generationen af vårfluer og døgnfluer hurtigt være “brændt af”. Nogen gange har jeg haft på fornemmelsen, at der ligefrem er fødemangel. Forskellige landinsekter og specielt flyvemyre er så et kærkomment kosttilskud mellem forårets og efterårets generationer af døgnfluer, slørvinger og vårfluer. 

Glomma bjarne henrik fire stalling 

Frank Oksborg var forlængst gået til ro på forsædet. Jeg nød sommernatten og en god snak med Bjarne Fries. Hørte flere gange en fisk tage vårfluer på overfladen, få meter fra bålpladsen. Vil du, spurgte jeg Bjarne uden at han gjorde tegn til at hente fluestangen. Fisken blev højlydt ved med tage vårfluer.... Efter omkring et kvarter kunne jeg ikke længere dy mig. Fluen blev placeret på baggrund af lyden og da jeg umiddelbart efter jeg havde kastet igen hørte der blev taget føde på overfladen, stammede jeg op. Og sandelig der var fast fisk. Der var god gang i bålet og vi var begge lidt sultne. Stallingen blev landet slagtet og spist inden for 10 minutter. Hvem sagde frisk fisk?

 Glomma bjarne ponton atna

Glomma bedstrøms Atna: Vi skiftedes til at søsætte Bjarnes pontonbåd  og så drifte ca 6 kilometer nedstrøms. Der var altid gode fisk i bagvandet bag de store sten der ligger uden for vadefiskerens rækkevidde. 

Glomma boats from bridge

Pontonbåden er søsat ca 20 kilometer opstrøms Rena By. En god dags drift og fiskeri venter!

Nyttige links 

Glommaguiden 

Kvennans Camping 

Køb dine fluer her: Salg af fluer

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers