Garnfiskeri i Randers Fjord

Torsdag den 4. august 2016

2016 orred i garn

Det er spild af ressourcer når en stor del af fiskene Randers Fjord fanges i selvfiskene redskaber for oftest at blive solgt "sort"! 

PROGRAM 

Folkemødet-Randers fjord fri for ulovlige garn, onsdag den  14. september, Randers Naturcenter

1: Velkomst v. Peter Fosgerau, Langaa SF. 18:30-18:35

2: Foredrag/oplæg 18:35-19:30
 - Torben Hansen Randers kommune (Socialdemokraternes borgmesterkandidat)
 - Henrik Leth 
 - Steen Ulnits
 - Gert Holdensgaard DCV
 - Kåre M Ebert DSF

3: Pause 19:30-19:40

4: Foredrag/oplæg 19:40-20:15

5: Debat: 20:15-21:15

HUSK!!!! Mødet skal afholdes i en god og ordentlig tone!

Der vil blive mulighed for lidt vådt og tørt til ganen, vel mødt.

Fiskerikontrollen vil være med. Så hvis der opstår tvivl om regler. Kan de give svaret.

Med venlig hilsen Langaa SF

Man benytter ikke længere rævesakse og andre fælder i forbindelse med jagt! 

Men når det gælder det rekreative fiskeri, altså fiskeri for fornøjelse og fisk til eget forbrug, er det stadig legalt at bruge selvfiskende redskaber som garn, ruser og krogliner. 

I takt med at lystfiskerne arbejde med at ophjælpe fiskebestanden ved etablering af og forbedring af gydevand samt udsætninger, bliver flere fristet til at fiske med redskaber som monofile nedgarn og ålesruser. Især i vores fjorde er problemet stigende og der fiskes intensivt efter laks og ørred på vej til gydepladserne. 

Der findes en løsning!

Jeg sagde naturligvis "ja tak" da arrangørerne spurgte om jeg havde lyst til at deltage på mødet med et oplæg. 

Desværre er der ikke sket mange forbedringer siden jeg holdt tale ved en demonstration mod det ulovlige garnfiskeri i Mariager Fjord den 28. september 1996

I Ørnedalsbugten lød talen således: 

“Ses der på fiskeriet i lokalområdet, hvor kendetegnet er, at der overalt i foreningerne arbejdes seriøst med udsætningsplaner og miljøforbedringer, vil en omfordeling af fiskeressourcerne til fordel for lystfiskeriet være det mest sikre middel, når det gælder den fortsatte udvikling hen mod et bæredygtigt fiskeri.

Det er tidligere, bl.a. ved Karup, Simested og Gudenåen bevist, at garnrestriktioner i høj grad kan få et hensygnende fiskeri til igen at blomstre. Når et lille antal garnfiskere fanger 80 – 90 procent af fiskene, går det beviseligt både ud over opgangen til åerne og mulighederne på kysten. Ønskeseddelen lyder derfor på:

  • At der højst må benyttes et garn pr. fisker
  • At garnfiskeren skal blive ved sit garn mens det fisker
  • At fredningsbælterne udvides og at der indføres flere fredninger ved “flaskehalse”
  • At der indføres et omsætningsforbud gældende for fisk fanget af andre end registrerede erhvervsfiskere

Kan der ikke fanges fisk i et enkelt garn, må det være fordi, der er for få fisk, eller fordi garnet ikke er sat korrekt. Ligesom når lystfiskeren er fysisk tilstede under fiskeriet, må garnfiskeren også blive ved sit redskab, mens det fisker.

For begge, er det vel oplevelsen i naturen, som tæller mest, eller er det? For ellers var der vel ingen grund til hurtigst muligt at få sat garnet, og så ellers komme hjem i sofaen igen…

Når redskabsfiskeren skal blive ved sit redskab, bliver fiskerikontrollens arbejde også langt mere overkommeligt. Der kan svindles mindre”.

Omsætningsforbud

Siden er omsætningsforbuddet tråd i kraft og i dag er det ikke tilladt for ikke registrede erhvervsfiskeri at sælge deres fangst. Desværre, men også forudsigeligt, er det ikke en lov som der er stor respekt for. Fisk handles fortsat lystigt uden at der gøres den store indsats for at få loven overholdt. 

Mød op!

Arrangørerne vil med benytte mødet til at sætte fokus på fiskeriet med selvfiskende redskaber i Randers Fjord. 

- Der udføres et stort frivilligt arbejde i foreningerne ved Gudenåen for at sikre en god bestand af havørreder og laks, der trækker op i åen.

- Fiskene skal ikke fanges ulovligt i fjorden da det er med til at ødelægge det økonomiske grundlag for indsatsen. Bl.a. kommunerne bruger årligt omkring en million kroner og forningerne 400.000 kr. på det bestandopbyggende arbejde. Oven i mange kroner bruger frivillige hundredevis af timer.

- Alle undersøgelser viser at en stang fanget laks eller havørred bidrager med omkring 3.000 kroner per kilo til lokalsamfundet, lyder det fra arrangørerne. 

 

2016 Laks i Gudenaaen

Det er ikke nogen nyhed at mange af vandrefiskene i Randers Fjord ender i garn og andre selvfiskende redskaber. Det flotte badge er fra begyndelsen af 80'er og er tegnet af Randers kunstneren Finn Ringved.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers