danlendeitjanoessv

  • Nyt om miljø og fiskeri!

0
0
0
s2sdefault

Tirsdag den 19. marts 2019.190319 vandplaner

Vandløb og natur i Randers har stadig brug for en hjælpende hånd og derfor vil Socialdemokratiet fastholde intensionerne i vandplanerne som Venstre-regeringen nu vil udskyde. 

Vi fortsætter med at forbedre vandmiljøet!

Socialdemokratiet i Randers vil fortsætte med de nødvendige tiltag der kan sikre en lokal gennemførelse af vandrammedirektivet.

Regeringen har igen anmodet EU om at udskyde fristen for at sikre vores vandmiljø er i en god økologisk tilstand. 

Byrådsmedlem Henrik Leth er ikke overrasket over at Danmark igen må gå til EU og bede om udsættelse. 

“Vi har de seneste år oplevet hvorledes regeringen har svigtet  miljøet. Med landbrugspakken har Venstreregeringen tilladt at bruges mere gødning i landbruget og at randzonerne langs vores åer er pløjet og opdyrket. Tre ministre har på skift svigtet miljøet”, siger Henrik Leth. 

Karen Lagoni der er formand for Gudenåkommiteen og medlem af Miljø og Teknik udvalget i Randers Kommune siger, at en øget kvælstofudledning har resulteret i flere alger, iltsvind og fiskedød i vores fjorde og indre farvande.

Folketingskandidat og byrådmedlem Iben Sønderup er også skuffet over at den danske regering nu opgiver at gennemføre forbedringen af vandmiljøet. 

“Som land burde Danmark være i den “grønne førertrøje”. Nu er vi blevet et land, med en regering, der bruger sin indflydelse på at forhale forslag der kan forbedre miljøet”, siger Iben Sønderup. 

Ud over at være byrådsmedlem og medlem af Miljø og Teknikudvalget arbejder Anker Boje med drikkevand. 

“Det er sørgeligt at regeringen sløser med vores drikkevand og måske sundhed. Mere gylle og gødning er sammen med pesticider en trussel mod drikkevandet. Der er brug for opstramninger og ikke lempelser, lyder det fra Anker Boje. 

Kommunen må tage udfordringen op

Når regeringen ikke længere vil arbejde for at implementere vandplanerne inden 2017, er de lokale socialdemokrater enige om at fortsætte arbejdet lokalt. 

Vi er godt igang med at forbedre vores vandløb og vi arbejder også på tiltag der kan sikre at borgere i Randers kan drikke rent og urenset drikkevand. 

Det er opgaver som vi vil fortsætte med uanset at regeringen og dens støttepartier har kapituleret.