danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Mere natur (opdateret)

Mandag den 25. marts 2019. 190325 fussing north east

Dette område har hidtil været dyrket intensivt med gødning, udkørsel af gylle og monokultur. Hvis der kan genopføres en bolig på en hidtidig byggetomt, som nabo til to sommerhuse, vil området fremover blive plejet som naturområde. 

Velvidende, at sagen skal behandles i fredningsnævnet, stemte Socialdemokratiet i dag ja til at der kan bygges en enfamiliebolig placeret i samme område som to sommerhuse i den nordøstlige ende af Fussing Sø.

På plussiden ser vi: 

- Intensivt dyrket landbrugsareal udtages af drift og plejes fremover som naturområde.

- Mere biodiversitet i stedet for monokultur.

- Mindre udledning af næringsstoffer til Fussing Sø, Skalsåen og Limfjorden.

- På sigt mulighed for bedre adgangsmuligher. Bedre muligheder for at etablere en længe ønsket sti rundt om Fusing Sø

- Hellere se på en pæn bolig en på en gyllespreder. 

Det pointeres, at der er tale om en enkeltstående sag uden præcedens.

Opfølgning og sprøgsmål

Under behandlingen af sagen (201) fremgik det at ejeren har oplyst, at han er indstillet på at tage landbrugsjorden (skrænten ned mod Fussing Sø) ud af drift for i stedet at pleje arealet som naturgrund, gerne efter en plejeplan. Ligeledes er ejer indstillet på at lægge jord til en vandresti langs søen.
Har i den forbindelse anmodet forvaltningen om følgende: 
 1) arealets størrelse?
 2) hvorledes biodiversitetsmæssigt på arealet udvikle sig med den rette pleje fx over en femårig periode?
3) hvormeget (skønsmæssigt) nedsættes kvælstof udledningen til Fussing Sø, Skalsåen og Limfjorden?
(Opdateres)