danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Tangeværket og vandet!

Lørdag den 8. maj 2021.210508 gudenaa lav vandstand

Lokaliteten er sandskredet lige opstrøms Ulstrup! Vandstanden er igen sænket drastisk i Nedre Gudenå, og som man kan se blotlægges brinkerne! 

Gudenåcentralens regulering af vandstanden.

Gudenåcentralen gør som det passer dem. Det er der ikke noget nyt i... Det gælder også, når det drejer sig om hvor meget vand der ledes gennem turbinerne. Det er bestemt ikke hensynet til en stabil vandføring, der er det afgørende for Gudenåcentralens praksis. 

Selv om det er minimalt hvad Gudenåcentralen producere af strøm fra de Gudenådrevne turbiner, er det mit bud at det er prisen for elektricitet, der afgør hvor meget vand der ledes gennem turbinerne og videre ud i Gudenåen. Miljø og forholdene i Gudenåen kommer tydeligvis i anden række!

Eksempelvis oplevede vi 4.- 5. maj en dramatisk sænkning af vandstanden i Gudenåen, som det fremgår af billedet.

 

Konsekvenserne for Gudenåen er negative. Nævnes kan: 

Negativ indflydelse

  • Brinkerne blotlægges og eroderes. Når vandstanden på den måde hæves og sænkes, skabes der gode forhold for en forøget sandvandring
  • De nyligt udsatte ørred og laksesmolt bliver som følge af den lave vandstand et let bytte for øget predation, bl.a. fra skarven. (Alene laksesmolten repræsentere en værdi på godt en million kroner) 
  • Insektlarver og andre smådyr i den tørlagte bredzone risikere at dø (udtørre) 

Kommunen ind over

Da de negative konsekvenser også har negativ betydning for Gudenåen i Randers Kommune, har jeg anmodet Miljø og Teknik forvaltningen holdning til ovenstående.

Ligeledes har jeg bedt om en vurdering af, om Gudenåcentralens praksis er i overensstemmelse med regulativet? Og hvis ikke om Kommunen i givet fald vil politianmelde Gudenåcentralen. 

210508 gudenaa lav vandstand bjerringbro maaned

Bemærk hvorledes vandstanden falder dramatisk den 4. og 5. maj. Der tydeligvis “lukket” for vandets udløb af Tange Sø.

210508 gudenaa lav vandstand 1aar

Var det miljøet i Gudenåen der havde førsteprioritet, skulle vandføringen være jævn høj eller lav gennem hele året.