Fokus på manglende fisk!

Mandag den 7. marts 2022.220307 havn skarv Skarv ved Dronnigborg Lystbådehavn. De fleste der færdes og fisker i området er overbevist om at de mange skarv, æder flere fisk end der fra naturen kan producere i området. 

Fjorden og nedre del af Gudenåen er tømt for fisk

Samtlige medlemmer af Miljø og Teknik Udvalget besluttede på mødet den 1. marts , at forvaltningen på et kommende miljø- og teknikudvalgsmøde fremlægger, om der kan udarbejdes en redegørelse for fiskebestanden i Gudenåen og Randers Fjord samt tiltag for at bedre denne, herunder et økonomisk overslag på prisen for mulige tiltag.

Anker Boje, Karen Lagoni Jørgensen og Christian Engelbrecht Pedersen, Socialdemokratiet, har sat fiskene i Gudenåen og Randers Fjord på byrådspolitikernes dagsorden. 

Som motivation for forslaget skrives der: På baggrund af henvendelse og egne iagttagelser, bedes følgende behandlet:

“Fiskebetstanden i Gudenåen og Randers Fjord er presset fra flere sider.

De seneste år har vi således registreret et kraftigt fald i antallet af

  • Ål,
  • Skrubbe,
  • Helt,
  • Ørred,
  • Aborre,
  • Gedde og 
  • Sandart

Derudover har vi også oplevet en stor tilbagegang i antallet af fredfisk som skalle, brasen, flire m.v.

Der er tydeligvis brug for at få vendt udvikling således at åens og fjorden store potentiale kan genskabes.

Politikerne henviser i forslaget til forhold, bl.a. den store forekomst af skarv i fjorden og åen", lyder det i oplægget fra politikerne.

Skarven

Flere der færdes og fisker i området har bemærket, at fiskeriet i takt med at antallet af skrev er øget dramatisk

1) siden fredningen af skarven i 1980 er bestanden vokset eksplosivt,

2) manglen af fisk får sæler, fiskehejre og odder til at søge højere op i vandsystemet og tilløbene. Hvilken giver en højpredation på specielt ørred.

I Gudenåen og Havneområdet er der talt op til 500 fouragerende skarv. Da en skrev hver eneste dag skal have godt 500 gram fisk betyder det at der hver enste dag fjernes op 250 kilo fisk fra området. 

220307 havn aborre

Nedre del af Gudenåen og Randers Havn har i mange år været kendt som en god fiskeplads, specielt for aborre. I dag er området stort set tømt for fisk. Der er langt færre lystfiskere og endnu færre fisk!

Læs også: Genskab livet i fjorden! Her kan du bl.a. få dokumentation for potentialet i Randers Fjord og Gudenåen

Undersøgelser

Vi er mange der er skuffet over at miljøministren i stedet for handling vil bruge et par millioner til yderligere undersøgelser af skarvens indflydelse på fiskebestandene. Læs forvaltningsplanen her. Eksempelvis er det grotesk at hensyndet til skarvens vejer tungere end fx hensyndet til udrydningstruede fisk. Snæblen en laksefisk der minder om helten, lever i nogle vestvendte vadehavsåer som det eneste sted i verden, er udrydningstruet. Der er bevilget millioner for at sikre snæblen, men skarven som æder snæblen, vil man ikke røre. Samme med stallingen som i flere vandløb er ved at være udryddet (spist op).

Og ja, der er foretaget underøgelser bl.a. af DTU Aqua. Læs mere her:

Betydningen af prædation på danske ferskvands- fiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Skarver i vandløb - hvad betyder det for laks og ørred?

Forvaltningsplaner for skarv og fisk karambolere med hinanden

Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår ny skarvforvaltningsplan: 
Skal sikre sårbare fiskebestande mod prædation fra skarv

 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers