Genskab livet i fjorden!

Lørdag den 19. februar 2022. 220219 trout skrubbe randers fjord

Forudsætningerne for en stor og artsrig fiskebestand er tilstede, og jeg har nogle bud på initiativer der kan vende udviklingen. 

Brug for politisk vilje

Lad os starte med en god nyhed: I Randers Fjord og Gudenåen er der et kæmpe potentiale for stor og alsidig fiskebestand og et bære dygtigt fiskeri til glæde for lokale og turister.

At mulighederne er tilstede dokumenteres af tidligere tiders beretninger og fangststatetikker

“Såvidt  vides er Randers Fjord Danmarks rigeste fiskevand i forhold til sin størrelse” fremgår det i bogen Randers Fjords Naturhistorie ved A.C Johansen fra 1918.

Spørgsmålet er om man vil? 

Og om viljen til stede? 

220219 skarv randers fjord

I det beskyttede havneområde er skarven i dag den mest udbredte fugl. Tidligere var skarven sky og sjælden. Dagligt ædes der mellem 150 og 200 kilo fisk hvilken er langt mere end fiskebestandende kan holde til. 

Genopretnings initiativer

Faktisk vil det ikke være en uoverkommeligt at vende udviklingen i fjorden og Gudenåen. Mit bud lyder på følgende tiltag: 

  • Regulering skarven. Nedre del af Gudenåen, Havneområdet og store dele af fjorden er hårdt belastet af et stort antal skarv. Fuglen der lever af fisk og som er ekstrem dygtig til at fange dem, spiser i snit 500 gram fisk i døgnet. Det store antal skarv “letter” dagligt fjorden for mellem 150 - 200 kilo fisk af alle arter.
  • Begrænsning af fiskeriet. Allerede i dag er der restriktioner for fiskeriet på Randers Fjord. , bl.a. en fredningstid. Yderligere begrænsninger vil være nødvendige.
  • Forbedringer af fjordmiljøet. Udlægning af stenrev som planlagt vil give skjul og et bedre fjordmiljø til glæde for diverse fisk, rejer, tanglopper m.v.
  • Fortsat udbygning af vandseparering så overløb fra Renseanlæg minimeres.
  • Fortsat forbedrede gydemuligheder (vandløbsforbedringer) og spærringer.
  • Supplerende udsætninger af eksempelvis helt, skrubbe og ørred: Vi har i Randers Center for Vildlaks der vil kunne producere det ønskede udsætningsmateriale.

LÆS OGSÅ: Fisk er blevet en sjældenhed

220219 1916 fangster

Opgørelsen der kun tæller den officielle statistik, skal nok ganges med to for at vi kan få et realistisk skøn over den reelle fangst i Randers Fjord. 

220219 skarv randers fjord 2019

I den omfattende bog, Randers Fjords Naturhistorie, er der også en grundig omtale af fjordens fugleliv. Bemærk omtalen af skarven, der i begyndelsen af forrige århundede bestemt ikke omtales som talrig. I dag ville skarven være en af de mest almindelige fugle i fjorden og den nedre del af Gudenåen. 

220219 skarv randers fjord laksen

Allerede inden opførelsen af Tangeværket, ødelæggelserne af laksens gydepladser og spærringen af Gudenåen, var man klar over hvor laksen gydede. 

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers