Glad efter gydevandring

Tirsdag den 17. januar 2023.230117 Oesterkaer Baek bjarke perGlenstrup Sø: Dejligt når man bliver positivt overrasket som det skete på dagens gydevandring langs Østerkær Bæk, som er det største tilløb til søen.

Flere gydebanker - basis for vandløbsforbedringer

På den længe aftalte tur med Bjarke Dehli (DTU) og Per Nielsen (Hobro Sportsfiskerforening) kunne vi neden for Broløs broen registrerer 10 fine gydebanker. Opstrøms broen registrede vi en enkelt gydebanke. 

Sen gydning i forhold til tidligere

Jeg har siden 70'erne registreret gydeaktiviteten i tilløbene til Glenstrup Sø.

Helt frem til sidst i 80'erne var der stor gydeaktivitet i Østerkær Bæk, at det ikke var muligt at skelne den ene gydegravning fra den anden. Det tidligere Århus Amt omtalte Østerkær Bæk som det mest produktive gydevandløb i hele amtet. 

Siden vi måtte opgive at sætte ørreder ud, har det gået tilbage. Vinteren 21-22 regeistrede vi således kun 3 gydebanker i Østerkær Bæk og ingen gydninger i de øvrige tillæg. 

Et par opgravninger/uddybninger af bækken gavnede heller ikke ørredbestanden

Faktisk troede jeg at det var slut med ørreder i søen. 

Spærring fjernet - fri adgang fra Skalsåen og Limfjorden

Siden ålekisten og spærringen i søens vestende i 2017 blev nedlagt har der fri adgang for vandrefisk ud og op i Glenstrup Sø. 

Glenstrup Sø er en del af Skalåsystemet som har forbindelse til Limfjorden. 

At vi i år kunne registrere en positiv stigning i antallet af gydebanker skyldes helt sikkert at der er fri passege ud og ind i søen.

Bl.a. har sandart fra Tjene Langsø fundet op i Glenstrup Sø.

Basis for forbedringer

Når ørrederne beviseligt kan finde op gennen Glenstrup Sø og videre op i Østerkær Bæk, vil det give god mening at forbedre forholdene her. 

Specielt opstrøms Broløs Bro'en er der efter flere opgravninger brug for gydegrus og skjulesten. Lidt udplantning af vandranunkler samt ikke mindt en skånsom vedligeholdelse (ikke opgravning), vil ligeledes gøre underværker. 

Læs mere: 

Forspildte muligheder

Flugfiske i Norden

Glenstrup Sø - mit første jydske fiskevand!

230117 Oesterkaer Baek gydebanke

De gydende ørreder har gravet i gydegruset (stenene). Den befrugtede rogn ligger nu mellem stenene.

230117 Oesterkaer Baek gydevandring

Østerkær Bæk blev gennemgået for gydebanker. 

Efter 900 år fjernes ålekisten og spærringen. Glenstrup Sø har igen forbindelse til Skalsåen og Limfjorden.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers