Vision for Gudenåen og Randers Fjord!

Onsdag den 5. april 2023.230405 visonen norrea gudenaaNaturgenopretning: Ved at give Gudenåen frit løb og genskabe strandengene langt Randers Fjord, vil der kunne skabes et sammenhængende naturområde, en øget biodiversitet, en reduktion af klimagasser, mindre kvælstof, færre oversvømmelser og bedre rekreative muligheder.

En fritløbende Gudenå og en genskabt Randers Fjord

Visionen for en fritløbende Gudenå og nedlæggelsen af digerne langs Randers Fjord omfatter flere vigtige mål og fordele.

Først og fremmest vil en fritløbende Gudenå have en positiv effekt på biodiversiteten i området. Flere forskellige arter af planter og dyr vil kunne trives langs åen, og der vil være mulighed for at genskabe naturlige levesteder og økosystemer. Det vil også kunne medvirke til at forbedre vandkvaliteten, da en fritløbende å vil have en naturlig renseeffekt.

230405 visonen bund tange

Ved gradvist at åbne frislusen og lukke en anelse mere vand ud end der tilføres, vil Tange Sø kunne tømmes uden at skabe problemer nedstrøms. Sedimentet og bundslam ligger primært på bunden af kanalen der føre vandet ind til turbinerne. Her skal det blive liggende!

Fjordenge

Nedlæggelsen af digerne langs Randers Fjord vil også kunne have en positiv effekt på kvælstof- og CO2-udledningen i området. Digerne fungerer som barrierer, der forhindrer den naturlige udveksling af næringsstoffer og gasser mellem land og vand. Hvis digerne fjernes, vil det være muligt at skabe en mere naturlig balance mellem land og vand, hvilket kan reducere udledningen af kvælstof og CO2.

Biodiversitet

Samtidig vil en fritløbende Gudenå og nedlæggelsen af digerne også kunne skabe bedre muligheder for rekreative oplevelser i området. En fritløbende å vil skabe smukke naturområder og muligheder for fiskeri og kano- eller kajakture. Nedlæggelsen af digerne vil også kunne skabe bedre adgang til kysten og mulighed for at opleve det marine liv tæt på.

230405 visonen vandsstand gudenaa

Tangeværket åbner og lukker efter forgodtbefindende for vandtilførelsen til nedre del af Gudenåen. I perioder udtørre en del af åbunden hvilken betyder erosion og at insektlarver dør. Forøvrigt betyder den høje sommervandtemperatur (vandet opvares i det lavvandede vandmagasin) at flere friskearter og deres yngel mistrives.

Alt i alt vil en fritløbende Gudenå og nedlæggelsen af digerne langs Randers Fjord kunne have en lang række positive effekter på miljøet, biodiversiteten og rekreative oplevelser i området. Det kræver dog en grundig planlægning og implementering for at sikre, at ændringerne sker på en bæredygtig og hensigtsmæssig måde.

230405 visonen raby pumpehus

Bag digerne dyrkes der flere steder afgrøder på den tidligere fjordbund. Ved at gendanne fjorden og strandengene, vil der kunne opnåes en væsenlig reduktion af kvælstof, ligesom en del vand ville kunne "parkeres" her ved høj vandstand. Jorden fre de nedlagte diger vil kunne benyttes til at forhøje digerne omkring landbyerne langs fjorden. 

230405 visonen kanal strandenge

De inddæmmede arealer langs fjorden kan kun dyrkes ved brug af store mængder næringstoffer, dræn og pumper. 

230405 visonen raaby odde

En rest af den oprindelige fjord findes omkring Råby Odde.

Læs mere på https://www.genskabelsen.dk/forside (Om Randers Fjord) og https://www.vildgudenaa.dk

 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers