danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Affiskning

Kystoerred affiskning

 affiskning5

Brug din fiskeenergi med fornuft og forøg chancerne for fangst!

Affiskning handler om liv og bevægelse i fluen, samt  om at få fluen i vandet det rigtige sted uden at skræmme ørreden!

På langs og på tværs!

affiskning1

Det handler ikke om at vade så dybt som muligt, men om at affiske alle de mulige steder hvor en aggressiv eller sulten havørred kan lokkes til biddet! Under praktisk fiskeri kastes der derfor både skråt mod land, på langs med kysten, og ud i det dybere vand. 

affiskning2

Igen fiskes der på tværs af kysten. Typisk vil ørreden tage fluen i det mørke område tæt på den lyse bund!

affiskning3

Et rigtigt strømsted uden sandaflejring. Overalt er der chancer for en god havørred.

Indtagning

Jeg har bedst erfaringer ved en varieret indtagningshastighed. Når vandet om vinteren er kølet godt ned, fiskes der langsom og tæt på bunden. Fluen får lov at synke og indtages i småryk på 10 - 15.cm. 

Ved varmere vandtemperaturer kan det givtigt at indtage fluen i lidt lænegere ryk mod til gengæld at holde en lidt længere pause, med stangspidsen i lavest mulige position og fluelinen strammet op med retning direkte mod fluen å du har bedst mulig føling med eventuelle fisk i nærheden af fluen.

Spots!

  • Strømskel
  • Mellem første og anden revle
  • Kildevæld og trykvand
  • Mellem søsalat og barbund
  • "Sugerørsalger"

affiskning4

Sommerørrederne opholder sig ofte i kanten af den bundfaste grønalgevegetation!  {jcomments on}

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers