Åfiskeri efter stalling, ørred og gedde...

2015 aafiskeri 840 473

Forår ved åen!

Mandag den 15. april 2019.190415 simested grej

Havde i dagens ansledning fundet mit gamle Simested Å grej frem.

Simested Å

Dagens tur gik til Simeted Å i godt selskab med Carsten, Finn og Cristian.

Vi mødtes ved Ålestrup foreningens dejlige klubhus hvor den stod på kaffe og lidt snak. 

Fiskede et par timer på strækningen neden for klubhuset der byder på raske stryg og dybere partier. Så her en enkelt mindre ørred der tog et insekt på overfladen. Desværre ingen klækninger.

Valgte at køre nogle kilometer opstrøms og landede ved Abildvad. 

Her stod den på frokost og et par ørreder der tydeligvis tog insekter på overfladen. 

Gik et par kilometer nedstrøms, krydsede åen og spejdede efter ringende ørreder på turen opstrøms. 

Først på eftermiddagen var der en mindre klækning af døgnfluen Bäetis Rhodani, der dog ikke var tilstrækkelig til at få ørrederne til overfladen. 

Næste tur i "De Gamle Mænds Klub" går til Gjern å i majfluesæsonen. 

190415 simested baetisrhodanI

Dagen bød på en mindre klækning af Bäetis Rhodani.

190415 simested fisker dansk

Efter nogle timer var det tid til at "Fiske Dansk".190415 simested genopretning

Spændende at følge projektet. Går det som jeg håber bliver der skabt kilometervis af produktivt ørredvand.190415 simested sandvandring

Tonsvis af sand vandre nedstrøm om omdanner den tidlige frodige grus og stenbund til en "ørken".

Norsk visit

Fredag den 17. august 2018. 180818 villestrup lars clear water

Lars B. Johansen udfordre ørrederne i den klarvandede å

Villestrup Å 

Norske Lars B. Johansen der i dagligdagen driver Rena Fiskecamp kom på uventet besøg. 

Vi aftalte at mødes i den velassortede MB Jagt, Fiskeri og Fritid for køb af gæstekort og for en informativ snak med Allan i fiskeriafdelingen.

Snart stod vi ved den smukke å hvor vandtemperaturen på trods af den overophgedede sommer kunne holde sig lige over 12 grader. 

Valgte, at kun Lars skulle fiske mens jeg behøring holdt mig i baggrunden og hyggede med kameraet og gode råd. 

Det blev til kontakt med en del af åens bækørreder.

Havørrederne der forleden dag huggede villigt på skum og tørfluer, var i dag gået i afventende skjul under de dybe brinker. 

Tror der skal lidt mere vand  tog lidt friske fisk til før det igen bliver rigtigt sjovt. 

180818 villestrup lars browntrout

Bemærk den store tørflue og den ellers smukke rødplettede ørred.180818 villestrup lars disker

Store tørfluer i den lille å....  Det gælder agressive opgangsørreder. 

 

 

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers