Åfiskeri efter stalling, ørred og gedde...

2015 aafiskeri 840 473

For varmt til fisk!

Søndag den 22. juli 2018.180722 lindenborg fiskeri

Vi så en enkelt havørred som Claus prøver at overliste. Den lod sig ikke friste...

Lindenborg Å.

Var så heldig at blive inviteret på fisketur i den smukke Lindenborg Å. Grøden er blevet nænsomt slået i sidste uge og vandet er sprit klart og køligt.

Forventningerne var i top og jeg havde bestemt regnet med, at åen var fuld af bidelystne ørreder der var søgt op i det køligere åvand. 

Fiskede da også mine store buskede tørfluer, og senere end mindre vindfølsom skumflue, over en række normalt sikre standpladser. 

Selvfølgelig har der stået et par ørreder, men i dag lod de sig ikke friste.

Dagens eneste fisk var en smuk bækørred på omkring 25 centimeter der af uforklarlige grunde kunne gabe over min store flue. 

Claus der var gået lidt nedstrøms havde heller ikke mærket interesse for sin flue. 

Men mens vi på bænken nød en kølig pilsner analyserede vi situationen. Vi blev enige om, at der skal lidt meget vand til, før end der kommer friske og hugvillige ørreder på pladserne. 

Selvfølgelig blev vi også enige om endnu en tur efter en periode med lidt regn. 180722 lindenborg claus wied

Claus Wied med sin skumflue, der igennem årene har givet mange store havørreder i åen.180722 lindenborg enge

Sidste år stod vandet helt oppe i engen og landbruget argumenterede for øget grødeskæring og uddybning af vores vandløb. I år er engene grønne og produktive. 180722 lindenborg flybox

Mine fluer til sommerens opgangsørreder. De kraftigt hacklede tørfluer er gode når det gælder om at undgå at sidde fast i grøde og anden vegetation.

Formiddag i Villestrup

Torsdag den 14. juni 2018. 180614 villestrup big fly

Fiskede både med imitiationsfluer og med de store tørfluer, der ofte kan friste en opgangsørred fra fjorden. 

Ville lige tjekke om der var liv i Villestrup å. Måske det iltfattige vand i fjorden havde "presset" et par ørreder op i det kølige iltrige åvand?

Villestrup Å er en sen starter og efter en vinter med en længere periode med is på fjorden og vinterbesøg svaner og ænder, er grøden helt i bund. 

Uden grøde er vandstanden lav. 

Havde håbet på lidt klækning, men så desværre ikke en eneste døgnflue, ej heller i nogle af de spinnevæv jeg undersøgte tæt på åen og ved broen.. 

Fiskede først blindt med en tørflue og havde da også flere tilbud og to mindre bækørreder i "hånden".

Kortede derefter forfanget af og bandt en af mine store provokationstørfluer på. Affiskede lidt huller og kanter, men så ikke noget til opgangsfiskene. 180614 villestrup brown trout

Så kun få ørreder tage insekter på overfladen.

180614 villestrup landskab

Den smukke ådal er altid et besøg værd.  

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers