Alger og hornfisk

Fredag den 18. maj 2018.180518 djursland hornfisk

Også i dag stod den hornfisk!

Djursland, Draget

Et møde med Fredningsnævnet på Mols var en god anledning til at bruge nogle timer på kysten. 

Vinden var frisk fra den østlige retning (pålandsvind) så jeg placerede mig 30 - 40 meter fra land og kastede fluen mod land. Fra pononbåden kan man altid fiske i medvind. 

Fluen skulle ikke være længe i vandet før end jeg mærkede de velkendte hornfiske nap. Omkring 8 - 10 hornfisk kom i hånden. En ørred - det var en fisk med tungere dybe rusk - tog også fluen. Desværre blev bekendskabet kort, men de er der også!

Bekymrende var det at opleve at algevæksten, her midt i maj er på højde med vi eller ser i slutningen af august og først i september. Lykkes det folketingsflertallet at få placeret deres storforurende havbrugi Kattegat, ser fremtiden særdeles algefyldt ud i det farvand som Esben Lunde Larsen og hans folk mener har et råderum til at der kan udledes flere hundrede yderligere tons kvælstof og medicinrester. Det må ikke ske! 180518 djursland fuglsoe

I baggrunden ses Fulgsø Klinterne. 180518 djursland draget boat

Fra den offentlige strand er der perfekte muligheder for at søsatte og der gode fiskechancer i begge retninger.