Flyvedag i Gudenåen

Torsdag den 10. maj 2018.180510 gudenaaen rasmus gedde

Havde i dag Rasmus Hansen med på forsædet i Guidebåden. 

Gudenåen ved Randers 

Søsatte ved Stevnstrup hvor der netop er opsat madpakkehuse, etableret bålplads og andre gode sager. 

Strømmen førte os rask nedstrøms mens vi kunne placere vore fristende fluer i de rolige vige og andre af geddernes foretrukne standpladser. 

I luften kunne vi nyde synet af et par røde glenter, rørhøg, ørn, fiskehejre og viber. Kunne også nyde at lyttte til årets første gøg. 

Vandet faldt og vandstanden var så lav at sandbankerne i åen lå fritlagte. 

Bemærkede også at grøde er i meget god vækst takket være godt med gødning og masser af lys,

Fisk blev det også til og vi havde vel tilsammen 7-8 gedder på fluerne.180510 gudenaaen randers

I baggrunden ses min by Randers der ud over Gudenåen, Randers Fjord Naturpark også her meget andet godt at byde på. 180510 gudenaaen weed

Vandremuslingen æder algerne og gør vandet klart. Lys og masser af gødning fra landbruget sætter gang i vegetationen.