Pisse dag!

100804_drbred_ruser

Også i Dronningborg Bredning gøres der en "stor indsats" for at fange den udrydningstruede ål, som fortsat sælges for en god kilopris. Min opfordring skal være: Hold jer langt væk fra røget og stegt ål! Også vores børn og børnebørn skal oplven ålen i danske farvande!

Ville lige tjekke om det skulle være muligt at komme i kontakt med et par af Bredningens gedder. Klaus Kaad var med på ideen og vi aftalte at søsætte ved lystbådehavnen i Dronningborg. 

Kunne med det samme se at vandet var fint klart, men også at den bundfaste grøde stod tæt og højt. Forsøgte med en popper, men fik ingen respons. Skiftede efterfølgende til en flashstreamer og fangede en gedde på ca. 4 kilo. 

Kunne i kanterne og over grøden se en meget stor mængde forskellig årsyngel. Bemærker også at vandet i år er langt mere klart end tidligere. Overbevist om at det også her er den algeædende vandremusling der kan tage æren. Ihvertilfælde er det dejligt at kunne se den grønne geddekål på flere meter vand!

100804_calus_bredning_grde

Klaus Kaad fisker popper i tæt vegetation

Og så til episoden der gjorde dagen til en pissedag: Da jeg skulle af med lidt vand kom jeg til at fylde den forreste waders lomme halvt op. Lidt pis her gør normalt ingen skade og kan skylles væk. Fatalt var det dog, at min mobiltelefon idag og ved en fejl, lå i netop denne lomme! Altså: put aldrig mobilen eller bilnøglerne i forreste waderslomme. Det er bare for dumt!