Gråt, vådt og bonus!

Mandag den 27. april 2020. 200427 mariager fladbjerg

De smukke omgivelser og en kort opklaring, inden næste byge, gjorde sit til at højne stemningen...

Mariager Fjord

Hvad kendetegner en god fisketur? Nogle vil sikkert sige, at det handler om at fange en masse fisk, helst store. For andre handler det om at komme ud i den friske luft og være tættest mulig på de smukke omgivelser. 

Jeg vil selvfølgelig gerne fange en ørred eller to og det hænder da også en gang i mellem.... Efterhånden, det er måske alderen, ser jeg dog mere fangsten som en måske fortjent bonus for en god dag...

Tror Lars Andersen som jeg fiskede sammen med i dag, har samme holdning.

Stort potentiale

Ingen tvivl om at Mariager Fjord har et stort potentiale for en god ørredbestand og for store ørreder. Der er masser af føde i form af fjordrejer, kutlinge, hundestejler, tanglopper og børsteorm. Ja, faktisk er der føde til langt flere ørreder, hvis det er det vi ønsker...

Blev ørredbestanden forvaltet med omtanke, gerne med C&R,  og fik vi reduceret prædationen fra bl.a. skarv og forbudt selvfiskende redskaber, er potentialet stort. Hvis ikke der kan opnås enighed om dette, forudser jeg at det i løbet af en kort årrække bliver nødvendigt med supplerende udsætninger. 

På dagens tur startede vi ved Fladbjerg på Fjordens sydside. Satte snart kursen mod nordsiden hvor vi fiskede nogle timer for til sidst at slutte af på sydsiden.

Udover et par hornfisk, fangede vi også begge et par bonus-ørreder, der som vanligt blev genudsat. 

200427 mariager smolt

For ikke lang tid siden levede denne lille ørred sikkert et ubekymret liv i åen eller bækken. Hormonerne, eller hvad det nu er, fik ørreden til at søge nedstrøms og ud i fjorden. Måske går turen videre ud i Kattegat hvor den vil blive sølvblank. Måske bliver den i fjorden og bibeholder den smukke gyldne farve... Uanset hvor den kære ørred svømmer hen, vil den på et eller andet tidspunkt vende tilbage til åen eller bækken for at gyde. Det kan ske efter et år, to eller måske tre år, hvis den har gener efter en stor ørred... Bl.a. derfor er det vigtigt, at de større ørreder i fjorden ikke slagtes!

 200427 mariager spring

Selv om det i dag var vådt og grådt, var foråret så synligt og vedkommende.

200427 mariager skov

Den nordlige side af fjorden kan let nås når der er strøm på Torqeedo'en

200427 mariager lars spring

Lars Andersen holder en fridag og nyder fiskeriet fra sin Anderson Motorcad i den smukke fjord.

200427 mariager lars boat

Bygerne var til tider heftige og vi fik testet om vores jakker kunne holde vandet ude.