Stednavne - Hobro

Mariager Fjord stednavne1Kendte og skattede fiskepladser.

Stednavne - Midtfjorden

Mariager Fjord stednavne2Mange fiskepladser og dybt vand!

Stednavne - Hadsund

Mariager Fjord stednavne3Pladser omkring Hadsund

Stednavne - yderfjorden

Mariager Fjord stednavne4Spændende område.

Havnø

havno molen

Molen ved Havnø er en populær fiskeplads når hornfiskene sidst i april søger ind i fjorden for at gyde og nyde godt af den store føderigdom, der findes på det lave vand.

Vadefiskeri: Stil bilen på i rabatten på molen. Pak grejet ud og træk i dine waders. 

Pontonbåd eller flydering: Parker langs i rabatten. Båd eller flydering kan søsætten fra stranden på den anden side af hegnet. 

Bundforhold: Det er fint at vader sandbunden er med spredte blåmuslinger, ålegræs og lidt blæretang . 

Vind og vejr: Pladsen giver  lidt læ når vinden er i det nord og nordøstlige hjørne.

Sæson: Kan fiskes hele året. Bedste fiskeri om forår (børsteorm) ellers kutlinge og fjordrejer

 havno mod hadsund

Jeg søsætter gerne fra molen og affisker det lave vand hvor der er stor føderigdom det meste af året. 

havno trout release

Ørrederne jager og jages gerne inde på det lave vand!

Sejlrenden går her tæt på land, hvilken bevirker, at der hurtigt bliver en god vanddybde og en til tider kraftig tidevandsstrøm. Chancer for ørred, skruppe, ål, hornfisk og småtorsk.

De fleste fisker fra stenmolen, men der kan også vades med forsigtighed, og det er ikke sjældent at møde en "støjende" ørred i ålegræsset, som findes i rigelige mængder på begge sider af molen.

Pontonbåden søsættes let og krydses fjorden er der et spændende lavvandet område der grænser op til den smalle sejrende. Også i den lavvandede bugt på nordvestsiden er der fine chancer, også i det knæhøje vand. I øvrigt et område med mange børsteorm sæsonen. 

Køb dine fluer her: Salg af fluer

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers