Vind og blankt!

Søndag den 31. marts 2019.190331 bornholm hl trout

Dagens flotteste ørred tog Brakvandsrejen ved totiden.  

Bornholm, Bro Rev og Nexø.

Dønninger og ørreder

Startede dagens tur ved Nexø. Vinden var frisket op og der var gode dønningen. 

Fiskede et par timer og lagde snart ud med en nedgænger på omkring 60 centimeter. Et par nap blev det også til inden rundede pynten og kom over på læsiden hvor det var mere bekvemt at ligge i bådene, men hvor der til gengæld ikke var gang i ørrederne. 

Flyttede omkring middag til Bro Rev hvor vi også var i går . Her var vi ikke de eneste der ville prøve lykken. Som på de øvrige pladser var der masser af håbefulde lystfiskere.

For ikke at genere de vadende fiskere sejlede vi væk for området og lidt længere ud for at fiske i badekarrene mellem revlerne. Det var et godt valg!

Ud over den smukke blanke 60 centimers ørred blev til et par nedgængere og en håndfuld mindre blanke ørreder på mellem 35 og 40 centimeter. 

Gode parkerings og adgangsforhold

Ingen tvivl om at lystfiskeriet har positiv økonomisk betydning for Bornholm. På stort set alle pladserne mødte vi andre lystfiskere fra Tyskland, Polen og ikke mindst den øvrige del af Danmark.

På mange af pladserne er der sat bore/bænke sæt ligesom der er anlagt toiletter. Man føler sig velkommen.

Lystfiskeriet der foregår udenfor den normale turist sæson er med til at der er liv i sommrhusområderne og at der omsættes dagligvare og måske et reaturationsbesøg. 190331 bornholm lars knud

Knud Stangegård og Lars Matthiessen nyder lidt lokale råvare. 

190331 bornholm waves

 Vinden og dønningerne gav lidt udfordringer. Godt vi var søstærke og undhik søsyge.