Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Limfjorden

Limfjorden fiskepladser

Korte beskrivelser af nogle af fjordens mange pladser....

Fiskemuligheder i Limfjordsområdet.  

AGGERSUND

På nord og østsiden er det muligt at vade og affiske langs sejlrenden. Hornfisk og ørred.

NÆSBYDALE

Parker på P-pladsen og gå gennem slugten. Smukt område med særpræget botanik.  

RØNBJERG NORD

Rampe til bådudsætning i havnen nord. Fine muligheder fra stranden mod Næsbydale.  

RØNBJERG

Stranden syd for havnen i Rønbjerg. Fisk over og omkring muslinge bankerne. Ofte findes fiskene helt inde under land. Der kan fiskes hele året under hensyn til vandtemperaturen.  

ÆRTEBØLLE

Kør venstre om parkeringspladsen ved klinten og parker på engen ved bådene. Der fiskes nordpå og omkring klinten. Vær opmærksom på at der ligger en del store sten der godt kan være skjul for ørrederne. Bedst om foråret og indtil vandtemperaturen er steget for meget. Desuden en god sensommerplads når det gælder trækkende ørreder.

VIRKSUND

Der er god mulighed for  søsætning af båd fra bådtrailer. Ved bådlejet på østsiden af dæmningen er der en udmærket rampe. Husk fredningsbæltet.  

JELSE ODDE

Under min "efterforskning" efter nye fiskepladser i den uundværlige kortbog fra Lademann, blev min opmærksomhed på et tidligt tidspunkt rettet mod Jelse Odde, som dragende "rager" op mellem Lovns Bredning og Skive Fjord. I Skive Fjord har Karup Å sit udløb, og igennem Lovns Bredning må alle fiskene på vandringerne fra Lerkenfeldt å, Simested å, Skals å og bl.a. Jordbro å... Her måtte der da være fisk !   Min første tur til Jelse Odde fandt sted en isnende kold marts dag.   Der blæste en rimelig frisk østlig vind. Selvfølgelig måtte jeg med samme helt ud på spidsen af odden, hvor jeg i det ene kast kunne fiske i Skive Fjord, for i det næste kast at fiske i Lovns bredning !   I et af kastene i Skive fjord huggede en ca. 65 cm nedgænger ørred grådigt fluen: Efter en kort fight kunne jeg lande fisken for derefter at genudsætte den i Lovns Bredning.   Især på oddens vest side er der nogle imponerende muslingebanker. Men i det hele taget er hele området et oplagt mål for Limfjords fisketuren.

BÅDSGÅRD

Ved kroen i Lundø fortsættes der lige ud indtil vejen ender ved fjorden. Lidt ind mod Skive går der en meget lang odde ud til længere end midten af Skive Fjord. Hele området er spækket med gode fiskepladser.

LØKKEDYBET

Vinterplads. Efter nogle dage med højvande er dette en plads som "trækker" mange havørreder. Bunden er siltet og sandet med en del orm og larver.

HVALPSUND

Nord for Hvalpsund findes der en række gode fiskepladser. Prøv ved Hestbæk. Kør ned og parker ved Lejrgården. Bedste fiskeri findes på strækningen mod Hvalpsund.  

RISGÅRDE

Drej af løgstørvejen og følg markvejen. Parker ved siden af Redskabsskuret og stejlepladsen. Bedst fiskeri nordover.

ODDESUND

Omkring broen -i det smalle sund med den stærke strøm - er der gode muligheder for bl.a. fangst af fladfisk og i sæsonen hornfisk. Periodisk er der i området også en del ørreder.   Gode chancer for torsk og sej ved fiskeri fra Grisetåodde.  

HUMLUM

Humlum ligger umiddelbart syd for Odde Sund broen. Langs stranden -under klinterne findes der en klassisk, og ofte godt fiskene ørredlokalitet.   Mod Oddesund er der en god fladfiskebund.  

REMMER STRAND

-vest for Humlum. Godt ørredfiskeri.  

KAMSTRUP STRAND

- mellem Humlum og Lemvig.  

VENØ FÆRGELEJET

Stranden nord for Venø færgelejet er ligeledes en god lokalitet når det gælder havørred, "grønlænder" eller fjord regnbueørred.   Syd for færgelejet er der  bedst med en "fiskbar" pålandsvind.  

VENØ

-lidt nord for færgelejet. Fint havørredfiskeri.  

HANDBJERG STRAND

- mellem Struer og Vinderup. Fin strand til kystfluefiskeri. Masser af ålegræs og anden vegetation. Pas på fredningsbæltet ved Hellegård Å.

FUR

Her findes en enestående natur, hvor flade strandenge snart afløses af imponerende skrænter. Fordelen ved ø-fiskeri er, at der uanset vindretningen, altid kan findes bekvem læ for vinden. Stranden lige nede for campingpladsen byder på godt fiskeri. Under skrænterne kan vandet som følge af leret godt blive lidt uklart under pålandsvind.  Spidsen på nordsiden af Færker Vig er også en utrolig spændende lokalitet. der kan fiske på begge sider af odden og inde i vigen finder du nogle utroligt flotte ålegræs bede. Her har du frit udsyn mod Livø, Bjørnsholdt og Trend å.  

MORS

VILSUND STYKKET

Bilen parkeres ved Vilsund Kro, som i øvrigt er værd at gæste efter fisketuren. Neden for kroen bør fiskeriet påbegyndes, med bevægelse i nordlig retning. Vandet ser ikke her ud af så meget, men skindet bedrager...En kort strækning efter broen, vil du opdage, at bunden består af en passende blanding af "svampet" ler, kalksten blandet med lagdelte sten som kun findes her på Mors og Fur. Ikke ret langt ude fisker ind over de skønneste muslingebanker. Iøvrigt fisker man som de fleste steder på Mors med den skønneste natur som bagland. Høje skrænter afveksles med flade engstrækninger - bugt for bugt.   Sidstnævnte gælder tillige hele strækningen, nemlig at der findes et utal af bugte og vige, som er ideelle fiskepladser.   Kun en direkte og kraftig modvind, kan forhindrer et effektivt fiskeri, også selv om vandet tæt under land godt kan blive lidt "mælket".  

GULLERUP STYKKET

Dette er også et besøg værd. Man parkerer fint ved Gullerup Kro der hvert år besøges af mange lystfiskere. Man kan sågar køre om bagved kroen og parkerer helt nede ved vandkanten. Går man herefter ca. 10 minutters gang sydpå kommer men ind under de flotteste høje molerskrænter  - i forårsmånederne helt fyldt med bl.a. følfod...   Her er simpelthen hele galleriet: Sten, sandbund, muslingebanker samt partier af åelegræs. En sjælden fin fauna. Stykket er som skræddersyet fluefiskeri.

HANKLIT STYKKET

Med sine op til 60 meter høje molerklinter tager Hanklit brodden af den værste østenvind.  Her skal der ikke kastes langt før end man er over dybt vand. Stykket er stenet og giver ofte pæne fisk.   Hanklit stykket er nok den fiskeplads hvor mulighederne er størst når når det gælder at møde andre lystfisker-kollegaer.

SKRANDERUP STYKKET

Strækningen er et eldorado for alle de lystfiskere, som holder af at stå på muslingebanker og kaste over muslingebanker.   "Bankerne" ligger helt inde under land, men effølges af et "badekar" der ved normal vandstand fint passeres i et par waders. Herefter er man atter ude på megastore muslingebanker.   Det lette grej kommer her til sin fulde ret.   Asfaltvejen fører ned til parkeringspladsen side om side med vandspejlet. Start fiskeriet 200 meter mod syd.  

FEGGEKLIT

Selv den kraftigste vind fra vest bliver i ly af Feggeklit uden betydning for fiskemulighederne. Her er hård stenbund med en vegetation bestående af blæretang, mosser og ålegræs. Der er dybt vand helt inde under land.    

SALLING  

JUNGET ØRE

Beliggende på halvøens nordøstlige hjørne. Fin plads året rundt, især med når vinden er i vestlig retning.  

MOGENSTRUP

Pladsen findes syd for Sundsøre. Der parkeres for enden af den nordgående vej, som du finder der hvor landevejen drejer sydpå mod Knudsskov.

ASTRUP VIG

Med udsigt over fjorden byggede Jeppe Åkjær sit hus "Jenle". Det er ikke kun solopgangen Jeppe Åkjær kunne nyde synet af. Mon ikke digterens blik også engang imellem kunne beundrer en sølvblank havørred fri af vandet.   Drej til højre i Ør Grønning. Ved T-krydses drejes der til venstre. For enden drejes der til højre og der køres gennem sommerhusområdet så tæt til vandet som muligt.

GRØNNING ØRE

Lidt syd for Astrup Vig finder du Grønning Øre. En plads som også må forsøges.  

GRØNNING STRAND

Klassisk plads med muslingebanker og ålegræsbede. Parker ved Restauranten.

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers