Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Kommentar: Frem mod næste valg!

Søndag den 20. november 2022.221120 henrik leth tangeValget, regeringen og politikken: Spændende om det grønne flertal vil resultere i foredringer og en Gudenåløsning.

Regeringen og politikken

Også når det eksempelvis gælder vores vandmiljø, bliver der nok at se til og kæmpe for og imod de kommende fire år, eller inden næste valg. 

Uanset hvilken blok statsminister Mette Frederiksen måtte vælge at lægge sit hoved på, vil der være brug for aktive fortalere for miljø og biodiversitet.

Som mange andre håber jeg fortsat på det bedste, men frygter det værste!

Det det bedste og værste:

Gudenåen

Det bedste der kan ske er, at et flertal vil leve op til bl.a. EU forpligtigelserne i henhold til aftalerne om et godt vandmiljø. Dette vil være ensbetydende med at Gudenåen slippes fri - altså at opstemningen ved Tange åbnes op og den oprindelige Gudenådal genskabes. 

Værste vil være, at politikerne ikke handler, eller måske endnu værre. At der etableres en kanal uden om den kunstige sø. 

Hav -og fjordmiljø

Godt hvis udledningen næringstoffer  fra landbruget reduceres. Godt hvis de storforurenende havbrug lukkes ned og godt hvis der der kommer styr på overløb fra renseanlæg. Også nødvendigt og positivt at der indføres trawlforbud i vores indre farvande.

Modsat vil det være katastrofalt hvis en ny regering fortsætter med at etablere muslingeopdræt i vores stillestående fjorde, eller hvis den tidligere venstre regerings planer om flere havbrug realiseres.

Drikkevand

Både for vores biodiversitet og vores sundhed, er det afgørende at vores drikkevand fortsat ikke forurenes med sprøjtemidler. Vigtigt med flere sprøjtefri områder der også kan sikre insekter og fugle en  fremtid.

Når det gælder, må regeringen benytte sig af det samme parlamentariske røde bagland som i sidste valgperiode. Et flertal, der trods alt førte Danmark frem mod et bedre miljø end den foregående blå regering gjorde. 

Læs mere:

Fisk er blevet en sjældenhed

Drikkevandet er truet!

Tangeværket og vandet!

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers