Vandkoldt og fjordtanker

Tirsdag den 14. februar 2023.230214 bredningen mong boat

Randers Fjord, Dronningborg Bredning: Efter små tre timer med intensivt fiskeri i den lavvandede fjord går vi i land!

Genskabelsen af Randers Fjord - Danmarks største strandengsprojekt

Der er både mere til naturen, mindre CO2 og fære udgifter til at sikre mod den stigende vandstand ved at slippe Randers Fjord fri af de fleste af de mange diger. 

Sådan skriver Esben Erhardsen Tarpgaard på sin hejjemside www.genskabelsen.dk

"Randers Fjord er i særklasse den danske fjord, der er mest påvirket af landvindingsprojekter. Fjorden er låst fast af diger og pumpelag langs hele fjorden på syd- og nordsiden.

På denne side gennemgås alle de potentielle naturgenopretningsprojekter langs fjorden. Håbet er at inspirere til, at så mange af projekterne som muligt med tiden gennemføres.

På den måde kan Randers Fjord genskabes som det unikke naturområde den engang var".

Jeg er helt enig og vil som formand for AOF snarest arrangere et møde hvor Espen kan fremlægge sit projektforslag.

Masser af skarv  - ingen gedder! 

Som sædvanligt lettede der flere hundrede skarv fra pælene ved Dronningborg Lystbådehavn. Udover de mange skarv på pælene, lå der også en del på vandet flere mindre flokke var på vingerne. 

Fiskede intensivt over både lavt og lidt dybere vand uden at se eller mærke noget til gedderne, der tidlige var yderst talrige i denne del af fjorden. 

Eller en fantastisk dag, der selv med med plus grader og ganske lidt vind føltes kølig. 

230214 bredningen mong

Dronningborg Bredning er også indrammet af diger, der holder lavbundsjorden fri for fjordens vand ved høj vandstand. Fjernes digerne kunne vi få genskabt nogle fantastiske strandenge. 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers