Ene i Lergraven

Tirsdag den 10. januar 2017

170110 lergrav mosquito

Lidt støvregn, slud og en enkelt fisk... 

Mens jeg nød at være på fjorden i Mosquitoen, tænkte jeg på aftenens møde med foreninger og turistorganisation om netop Mariager Fjord. Her blev de forskellige ideer blev konstruktivt drøftet.

Bl.a. følgende forslag blev forelagt:

 1. Bedre og flere parkeringsmuligheder
  - adgangsveje
  - infotavler evt i samarbejde med andre naturorganisationer

 2. Afmærknings af fredningsbælter
  - svensk model eller anden form for afmærkning uden at det skæmmer. 
  Os der jævnligt færdes og fisker på fjorden kender stederne hvor der er helårs, elller vinterfredning. Men mange tilrejsende har ikke samme lokalkendskab så en ellers god fiskeoplevelse kan let blive ødelagt af fx. en bøde.

 3. Færre faststående redskaber
  Mange klager berettiget over at det fx i august/september kan være næsten umuligt at overholde afstandkravet på 75 meter til faststående redskaber. For at synliggøre problemet foreslog jeg at vi foreteger en optælling sidst i august eller først i september. Ellers
  - forslag om flere garnfri områder
  - åen er udrydningstruet - fredes, ruser

 4. Gyde og opvækstforhold
  Mariager Fjord er unig og både lokale og tilrejsende lystfiskere værdsætter
  - unik med en selvreproducerende ørredbestand
  - fortsætte det gode arbejde med vandløb og gydepladser

 5. Helt
  Inden iltsvindskatastrofen i '97 var der en mindre bestand af helt i Mariager Fjord. Et forslag kunne være et projekt til genetablering af denne. 

 6. Samarbejde omkring markedsføring
  Mange tilrejsende ønsker en "pakke" med muligheder for åfiskeri, fjordene og den åbne kyst.
  - oplagt at samarbejde med Visit Randers og Visit Djursland

 7. Et politisk valg kommer til at afgøre fremtiden: - enten et anarkistisk ureguleret redskabsfiskeri der ikke bidrager til den lokale værditilvækst, eller nogle regler der kan sikre et bæredygtigt fiskeri, som igen kan sikre den unikke selvreproducerende ørredbestand og det økonomiske afkast denne kan tilføre lokalområdet.

Håber nu på at forningerne med interesse i fjorden kan gå sammen med turisterhvervet om nogle forslag til lovgivere og myndighed.

Turen

Fiskede i det meste af Lergraven. Uover en enkelt ørred i nettet så jeg en fisk i overfladen tæt på båden. 

170110 lergrav handske

I dag holdt jeg fødderne varme ved hjælp af el-sokkerne. Handskerne holdt hænderne fra forfrysning.