Stednavne - Hobro

Mariager Fjord stednavne1Kendte og skattede fiskepladser.

Stednavne - Midtfjorden

Mariager Fjord stednavne2Mange fiskepladser og dybt vand!

Stednavne - Hadsund

Mariager Fjord stednavne3Pladser omkring Hadsund

Stednavne - yderfjorden

Mariager Fjord stednavne4Spændende område.

Gisper efter vejret

Fredag den 15. september 2023.230915 mariager hobro lars andersenMariager Fjord, Hobro: Fiskede sammen med Lars Andersen i fjorden der mest af alt trænger til køligere vejr og nogle gode storme.

Iltsvind, liglagen og ørreder....

Har siden jeg kom hjem fra Norge i begyndelsen af august jævnligt besøgt fjorden. Faktisk så det ud til at fjorden var kommet godt gennem sommeren, hvor specielt kølige våde og blæsende juli havde gjort godt.

Hvad der ikke har været godt for den sårbare fjord og vores andre farvande er "eftersommeren" her i september. Det milde og stille vejr har holdt vandtemperaturen oppe og næret de mange alger.

På dagens tur kunne vi se hvorledes de hvide områder på fjordbunden, det såkaldte liglagen har bredt sig. 

Liglagen opstår, når alger dør og synker til bunds. Ilten i vandet bliver brugt op af bakterier, der nedbryder det organisk materiale.

Liv i de lavvandede områder - dødt og iltfrit på dybere vand 

Bundfisk som skrubber, ål og ålekvapper søger mod det lavere vand, hvorimod ørrederne der lever i de frie vandmasser søger op i vandløbene, eller ind mod bredden hvor fjordrejer, tanglopper og kutlinge også har samlet sig i stort omfang.

Desværre er der politisk ikke planer om at reducere de store mængder næringstoffer fra primært landbruget. Derimod er der planer om, med millionstøtte fra skatteborgerne, at etablere muslinge smart farms, der kun vil gøre oindt værre

På dagens tur fik vi begge ørreder i forskellig størrelse. Sluttede og pakkede sammen ve to tiden. 

Håber nu på at det ventede vejrskifte vil give fjorden lidt ny ilt.

Snart fredning ved Salten

Efter fem - seks års tilløb er der nu lagt op til en fredning ved Salten.

"Der er flere der igennem mange år har ønsket en fredningszone omkring Dansk Salt A/S, da der i vinterhalvåret samles rigtigt mange (og ofte små eller afmagrede) fisk i det unaturligt opvarmede kølevand fra saltværket. Dette ønske træder i kraft d. 01-01-2024, hvorefter det ikke længere er lovligt at fiske indenfor 500 meter af udløbet fra kølevandskanalen i vinterfredningsperioden.

Lovteksten lyder som følge:
"§ 5. I perioden fra den 16. september til og med den 15. marts fastsættes et fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra Dansk Salt A/S produktionsanlægs kølevandsudløb (56 40.8813N, 10 2.2858Ø)."

Du kan læse mere her: https://brakvand.com/fladbjerg-salten

230915 mariager hobro henrik leth trout

Fiskede med både tørflue og normal streamer. Håber at denne hunfisk, i lighed med de øvrige vi fangede, også når op på gydepladsen.

230915 mariager hobro male trout

Lars Andersen fangede bl.a. andet denne smukke hanfisk, der snart smutter op i en af vandløbene for at finde en passende hunfisk.

230915 mariager hobro relasing trout

Ørrederne i Mariager Fjord, specielt de store gydemodne bør genudsættes hvis vi fortsat ønsker et godt fiskeri. 

230915 mariager hobro alger

Alger i vandsøjlen som snart vil lægge sig på bunden, gå i forrådnelse og bruge ilt!

230915 mariager hobro forlis

Denne Sandvik 28 har ligget efterladt i Ørnedalsbugten det meste af sommeren.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers