Første Falster ørred!

Lørdag den 20. april 2019.190420 falster brakvandsrejen

Brakvandsrejen version 2 fangede på dagens tur ørred nummer 20.

Falster, Skelby Strand.

Inden dagens familiebesøg var der mulighed for at lufte båd og fluestang.

Tog igen den korte vej fra Mejerigården til Skelby Strand. 

Valgte i dag at fiske på strækningen sydover. 

Efter en god kilometer og mange kast var der endeligt nap. En mindre ørred var fristet af Brakvandsrejen og måtte en tur i nettet inden foto og genudsætning. Snart var der igen bid, og forventninger til flere og måske større ørrreder, steg ligesom som lufttemperaturen nogle grader. 

Desværre blev det ikke til mere og efter nogle timer satte jeg kursen mod nord - en aftale med fruen måtte hellere holdes!

På strækningen er bunden dækket af småsten, store sten, blæretang og ålegræs. Desværre ser jeg også her, ligesom i vores fjorde og indre farvande, reultatet af landbrugspakken og den deraf forøgede udledning af næringsstoffer til vores vandmiljø. Og så er der politikere der mener der er et rådighedsrum til etablering af havbrug og endnu flere næringstoffer....190420 falster coast

Gode forhold for parkering og søsætning på den smukke vestside Falster.190420 falster kiselalger

Som de fleste andre steder i landet er bunden, blæretang og ålegræs dækket af alger.190420 falster trout

På andendagen lykkes det at lokke min første Falster-ørred på Brakvandsrejen.