2015 Henrik Leth Fluebinding

Båltalen i 1996

 Mariager Fjord, september 1996: Garnafbrænding, båltale og vrede fritidsfiskere...

 Du kan også se eller gense båltalen: http://ulnits.dk/video-arkiv/videofilm/baltalen/

Uddrag af båltalen: 

Ses der på fiskeriet i lokalområdet, hvor kendetegnet er at der overalt i foreningerne arbejdes seriøst med udsætningsplaner og miljøforbedringer, vil en omfordeling af fiskeressourcerne til fordel for lystfiskeriet være det mest sikre middel, når det gælder den fortsatte udvikling hen mod et bæredygtigt fiskeri. 

Det er tidligere, bl.a. ved Karup, Simested og Gudenåen bevist, at garnrestriktioner i høj grad kan få et hensygnende fiskeri til igen at blomstre. Når et lille antal garnfiskere fanger 80 - 90 procent af fiskene, går det beviseligt både ud over opgangen til åerne og mulighederne på kysten. Ønskeseddelen lyder derfor på:

·      At der højst må benyttes et garn pr. fisker

·      At garnfiskeren skal blive ved sit garn mens det fisker

·      At fredningsbælterne udvides og at der indføres flere fredninger ved “flaskehalse”

·      At der indføres et omsætningsforbud gældende for fisk fanget af andre end registrerede erhvervsfiskere  (Er nu indført, men er vanskeligt at håndhæve)

Kan der ikke fanges fisk i et enkelt garn, må det være fordi, der er for få fisk, eller fordi garnet ikke er sat korrekt. 

Ligesom når lystfiskeren er fysisk tilstede under fiskeriet, må garnfiskeren også blive ved sit redskab, mens det fisker. 

For begge, er det vel oplevelsen i naturen, som tæller mest, eller er det ?

For ellers var der vel ingen grund til hurtigst muligt at få sat garnet, og så ellers komme hjem i sofaen igen...

Når redskabsfiskeren skal blive ved sit redskab, bliver fiskerikontrollens arbejde også langt mere overkommeligt. Der kan svindles mindre". 

About Henrik Leth

 Henrik Leth

Born the 21st of December 1951.

Since the age of 8 I have been a keen fly-fisher and practiced fly tying.

It was very fortunate that my family owned some land (near Copenhagen) with both moors and a river. In the moor were pikes and it was here I met my first fly-pike. The pike was never landed, as his teeth were too sharp for my tippet. This episode must have been around the 1960’s.

In 1975 I moved to Randers (main-land Denmark) sole because of the excellent angling opportunities. The purposeful pike fishing started on "Glenstrup Sø" (a local lake), where in the summer I could practice "sight fishing" at shallow waters. 

In the beginning of the 80’s I wrote my first article in "FiN" on "fly-fishing for pike."

I enjoy fly-fishing for all kinds of fish, but I was in the situation of having to choose, I would prefer the pike.

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers