Stednavne - Hobro

Mariager Fjord stednavne1Kendte og skattede fiskepladser.

Stednavne - Midtfjorden

Mariager Fjord stednavne2Mange fiskepladser og dybt vand!

Stednavne - Hadsund

Mariager Fjord stednavne3Pladser omkring Hadsund

Stednavne - yderfjorden

Mariager Fjord stednavne4Spændende område.

Morgen, styrelser og fisk!

Torsdag den 7. september 2023.230907 mariager fiskerikontrolMariager Fjord: Mødtes med Lars Andersen klokken 06.00. På dagens tur blev det til en snak med fiskerikontrollen, miljøstyrelsen og lidt ørreder...

Grå start, alger, liglagen og fisk!

Klokken slog 06.00, da jeg mødtes med min gode ven Lars Andersen ved Ørnedals bugten i Mariager Fjord.

Som altid var vi begge ivrige efter at få vores pontonbåde i vandet.

Dagen startede med en grå himmel, der hang lavt over fjorden og vandstanden var faldende, mens vinden var svag fra det østlige hjørne som jeg normalt ikke bifalder. 

Efter et par timer blev vi kontaktet af fiskerikontrollen der gerne ville sikre sig, at vi fiskekort og fulgte alle regler og reguleringer. Netop som kontrollen nærmede sig i deres båd, havde jeg en mindre ørred på fluen. Efter en venlig og informativ samtale med dem, fortsatte vi vores fisketur i god harmoni med naturen omkring os. Dejligt at møde fiskerikontrollen!

Lidt senere fik jeg en snak med et par gode folk fra miljøstyrelsen, der med undervandskamera tjekkede fjordbunden for ålegræs. Desværre går det den gale vej, således at områderne med ålegræs år for år bliver mindre. 

Formiddagen gik hurtigt, og vi havde endnu engang nogle fantastiske timer på Mariager Fjord. 

Da jeg vendte hjem efter vores fisketur, havde jeg ikke kun nogle smukke minder, men om muligt også en større bevidsthed om vigtigheden af at beskytte vores naturlige ressourcer, som i Mariager Fjord er særdeles truet primært af næringsstoffer fra landbruget. 

Fiskemæssigt fik vi begge ørreder der efter beundring blev returneret til fjorden.  

230907 mariager lars andersen

Lars Andersen der fejrede sin fødselsdag med en fisketur, er tydeligvis tilfreds med "gaven". Efter foto blev ørreden genudsat. 

230907 mariager henrik leth

Ørreden er mobil og kan i modsætning til bundlevende fisk som skrubbe og ålekvabbe søge til områder med bedre en vandkvalitet, eller hvis det er nødvendigt, søge op i vandløbene. 

230907 mariager miljoe styrelsen

Miljøstyrelsen overvåger fjorden og bl.a udbredelsen af områder med ålegræs. I området var der tidligere en del ålegræs. I dag er der intet!

230907 mariager liglagen

Flere steder er bunden belagt med liglagen. Om efteråret dør mange alger i fjordene. Dette skyldes, at vandtemperaturen falder, og der er mindre sollys. De døde alger synker til bunden af fjorden, hvor de bliver en del af liglagen. I de danske fjorde er der en stor produktion af alger om sommeren. Dette skyldes, at der er meget sollys og varme. Om efteråret falder vandtemperaturen og sollyset, og der dør mange alger. I processen hvor bakterier omsætter de døde alger bruges der ilt, deraf opstår der iltsvind. 

Hvis du vil vide mere: Føj for noget fedtemøg! (Steen Ulnits)

Gratis!

Tirsdag den 12. september kl. 18.30

De indre danske farvande gisper efter vejret i sommervarmen. Trods flere velmenende vandplaner.

Inden 2028 skal Danmark ifølge EU’s Vandrammedirektiv have opnået en “god økologisk tilstand” i alle vore vandområder. Men udviklingen er desværre gået den forkerte vej de allerseneste år.

Emnet for dette oplæg er en status over forureningen og næringssalt-situationen i de indre danske farvande generelt og Randers Fjord specielt. 

Hvorfor er der fedtemøg overalt? Hvad er gået galt? Hvad er fedtemøg? Og hvad kan der gøres?

Der vil være masser af fotos undervejs. Også fra forårets etablering af nye stenrev og udplantning af ålegræs ved Udbyhøj.

Oplægsholder er fiskeribiolog Steen Ulnits, som har været bosat i Randers siden 2007.

Tilmelding: https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/naturen/aof-randers/6623211029/foj-for-noget-fedtemog-gratis/44401/

230907 mariager bugten

Sydsiden af Mariager Fjord. Hvis man ikke vidste bedre skulle man tro at alt var i orden.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers