Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Aftentur efter dagsregn

Tirsdag den 26. juli 2022.220726 rena stalling grej 

Rena Elven: Efter flere gode dage med guide arbejde, kunne jeg i dag fiske alene fra min Anderson Mosqeeto.  

Svære ørreder og samarbedsvillige stallinger

Det meste af dagen blev brugt på afslapning. Fiskes skulle der imidlertid og ved sekstiden gik turen til elven. På satelitbilledet så ud til at den værste regn var overstået.

Da jeg, på trods af en heftig klækning af Bäetis døgnfluer, ikke så ringende ørreder eller stallinger, gav jeg nymfen en chance. Snart dykkede den lille strike-indikator og en lille ørred måtte en tur i nettet. 

En "blind" tørflue og et par svære ørreder

Prøvede også at friste de ørreder der står under træerne tæt på bredden. I dag dog uden succes.

Fandt endeligt et par ørreder der fouragerede regelmæssigt på overfladen. Fik mig placeret så jeg kunne kaste ind mod fiskene der stod mellem 1 og 2 meter fra bredden.

På trods af flere flueskift og mange, syntes jeg selv, gode præsentationer, kunne jeg ikke få ørrederne til at tage mine fluer. Efter lidt over en time og mange flueskift og udskiftning af forfangsspidsen til 0,12 mm opgav jeg. 

Fandt dog på en anden plads en mere samarbejdsvillg ørred der måtte en kort tur i nettet.

Et par stallinger

Aftenen bød først på klækning af små døgnfluer. Senere endnu flere vårfluer.   

Roede langsomt opstrøms langs bredden og fik øje på et par stallinger.

Fik mig placeret og kunne snart lande to plus 50 centimeter stallinger der uden mindste forbehold tog CDC døgnflue imitiationen som Steen Ellemose var så venlig at donere. En flue jeg snarest må have bundet lidt flere af!

Godt mæt med gode oplevelser returnerede jeg ved elleve tiden. 

220726 rena ned deset bridge

Fiskede i det rolige vand neden for fiskecampen.

220726 rena dis efter regn

Regnen er stoppet og disen lægger sig over elven.

220726 rena stalling net

Aftenen bød ikke på mange ringende fisk. Sejlede lind omkring og fandt hist og her lidt ørred og stalling.

220726 rena cdc steen ellemose

Steen Ellemose præsenterede mig for hans CDC Bäetis imitiation - en enkel og særdeles velfangende tørflue.

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers